Rahastoihin viime vuonna uutta pääomaa yli 3 miljardia

Suomalaiset löytämässä sijoitusrahastotSuomalaiset ovat vähitellen löytämässä sijoitusrahastot uutena säästämismuotona. Osuudenomistajien määrä Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa kasvoi viime vuoden aikana 30 000:lla.


Vuodenvaihteessa rahastoissa oli kaikkiaan 92 500 osuudenomistajaa, ilmenee Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tiedoista. Aivan näin suureksi ei yksittäisten rahastosijoittajien määrä kuitenkaan nouse, koska sama sijoittaja voi olla osuudenomistaja useassa rahastossa.

Osuudenomistajien lukumäärän kasvusta huolimatta ei kuitenkaan voida väittää, että suomalaisten säästöt olisivat siirtyneet laajassa mitassa rahastoihin. Valtaosa kansalaisista makuuttaa rahojaan edelleen pankkitileillä.

- Vaikka olemme esitelleet rahastojen muhkeita tuottoja viimeisten viiden vuoden ajalta, niin mitään suurta tunkua rahastoihin ei ole vielä tapahtunut. Parin prosentin tuottoa antava talletustili tuntuu ihmisistä edelleen vaivattomimmalta vaihtoehdolta, Sijoitusrahastoyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Savikko toteaa.

Viime vuonna osakerahastojen keskimääräinen tuotto oli 30,7 prosenttia. Yhdistelmärahastot yltivät 18,8 prosentin tuottoon, pitkille korkorahastoille tuottoa kirjattiin 5,7 prosenttia ja lyhyille korkorahastoille 2,8 prosenttia.

Tavalliset kansalaiset pistävät yleensä rahansa osake- tai yhdistelmärahastoihin. Kotitalouksien osuus osakerahastoissa oli vuodenvaihteessa 56 prosenttia ja yhdistelmärahastoissa 52 prosenttia. Korkorahastoissa suurimpia sijoittajia ovat yritykset ja yhteisöt.

Rahastoihin uutta pääomaa yli 3 miljardia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tuli viime vuonna uutta pääomaa 3,4 miljardia markkaa. Rahastoyhtiöiden hallinnoimien varojen markkina-arvo eli rahastopääoma oli vuoden lopussa liki 19 miljardia markkaa eli 7 miljardia enemmän kuin vuoden alussa.

Osakerahastojen rahastopääoman markkina-arvo kasvoi vuoden mittaan 3 miljardista 5,8 miljardiin markkaan. Pääomat jakautuivat tasan Suomeen ja ulkomaille sijoittavien rahastojen kesken.

Lyhyiden korkorahastojen pääomat olivat vuoden vaihteessa 5,4 miljardia ja pitkien korkorahastojen 3,2 miljardia markkaa. Vuotta aiemmin lyhyissä korkorahastoissa oli pääomaa 4,7 miljardia ja pitkissä korkorahastoissa 1,8 miljardia markkaa.

Yhdistelmärahastojen pääoma nousi viime vuonna selvästi. Vuodenvaihteessa lukema näytti 4,1 miljardia, kun se oli vuotta aiemmin 1,4 miljardia.

Sijoitusrahastoyhdistyksen mukaan epävarma markkinatilanne houkutteli tavalliset piensijoittajat käyttämään yhdistelmärahastoja.

EMU rahastosijoittajalle hyvä uutinen

EMU:n toteutuminen vuoden 1999 alusta on Savikon mukaan myönteinen uutinen rahastosijoittajille, koska valuuttakurssiriskien poistuminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia.

Rahastoyhtiöille EMU puolestaan merkitsee kiristyvää kilpailua sijoittajien varoista. Savikko tähdentää, että euron tulo parantaa ulkomaisten sijoitusrahastojen kilpailuasemaa Suomessa.
- EMU:n myötä voimme myös vähitellen unohtaa käsitteen Suomeen sijoittamisesta, Savikko toteaa.

Sijoitusrahastoyhdistyksen mukaan jo viime vuoden luvut osoittavat, että yhä useammat suomalaiset haluavat hajauttaa sijoituksiaan myös kansainvälisesti. Suomeen rekisteröityjen ulkomaille sijoittavien rahastojen markkina-arvo nousi viime vuonna 1,5 miljardista markasta yli 4,2 miljardiin markkaan.

Aasian talouskriisiä seurannut pörssikurssien lasku on saanut yksityiset ihmiset miettimään kahteen kertaan arvopaperisijoitusten riskejä. Sijoitusrahastoyhdistys myöntääkin, että tämä vuosi ei näytä muodostuvan sijoittajille yhtä valoisaksi kuin viime vuosi.

Jos nykyinen korkotaso säilyy, Sijoitusrahastoyhdistys povaa pitkille korkorahastoille 5-6 prosentin tuottoa. Lyhyiden korkorahastojen tuotto säilynee viime vuoden tasolla.

Osakerahastojen tuottoihin liittyy etenkin ulkomaisia epävarmuustekijöitä. Sijoitusrahastoyhdistyksestä muistutetaan, että osakerahastoihin sijoittaminen on lyhyellä tähtäimellä riskialtista, vaikka osakkeet antavatkin pitkässä juoksussa parhaan tuoton.

STT-IA
16.1.1997


TALOUS -SIVULLE