Tarkastusvirasto: Yleishyödyllisten verovapaus vääristää kilpailuaUrheiluseurojen, yhdistysten, puolueiden ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan verovapaus pitäisi ottaa uudelleen harkittavaksi, katsoo valtiontalouden tarkastusvirasto.


Rajanveto verollisen ja verottoman toiminnan välillä on ongelmallista, ja yhteisöjen harjoittama elinkeinotoiminta saattaa verovapautensa myötä vääristää kilpailua.

Viraston tarkastuskertomuksessa ehdotetaan, että verovapaus rajattaisiin uudestaan vain pienimuotoiseen, yhteisön tavoitteisiin liittyvään ja puhtaan aatteelliseen toimintaan. Esimerkiksi urheiluseura voisi siten olla verovapaa kunnostaessaan talkootyönä latuja, mutta verovelvollinen vartioidessaan kaupungin kiinteistöjä.

Muuten yhteisöjä olisi selkeämpää tukea suoralla tuella kuin verotuksen kautta, virasto huomauttaa.

Aatteesta liiketoiminnaksi

Tarkastusvirasto huomauttaa edelleen, että monien urheilujärjestöjen toiminta on muuttunut aatteellisesta hyvin kaupalliseksi liiketoiminnaksi, pelaaja- ja valmennuspalkkioineen. Oluen ja makkaran myynnillä kilpailuissa saattavat seurat ansaita satojatuhansia markkoja päivässä.

Jotkut urheiluseurat ovat tosin luopuneet yhteisöstatuksestaan; osakeyhtiöinä ne voivat hyödyntää yhteisöiltä evätyn arvonlisäverovähennyksen.

Yhteisöt eivät maksa tulo- eikä arvonlisäveroa arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista huvitilaisuuksista tai niiden yhteydessä tapahtuvasta tarjoilusta. Verottomia ovat myös tulot esimerkiksi jäsenlehtien, adressien, merkkien myynnistä tai bingopelien pitämisestä.

Elinkeinotulosta yhteisöt ovat periaatteessa verovelvollisia; mutta ne voivat anomuksesta saada viiden vuoden kaudeksi kerrallaan vapautuksen kaikista muista kuin arvonlisäveroista. Hakijoista miltei 90 prosenttia on viime vuosina saanut vapautuksen.

Arvonlisäveroa taas ei tarvitse maksaa, jos yhteisön toiminnasta saatuja tuloja ei pidetä elinkeinotuloina.

Tulkinnanvaraisia kysymyksiä

Tarkastuskertomuksen mukaan sekä veroviranomaiset että verotettavat ovat pitäneet yhteisöjen verotuksessa käytettäviä käsitteitä epäselvinä. Määritelmät ovat tulkinnanvaraisia, ja erilaisia tuloja verotetaan eri tavalla.

Yhdistyksiä Suomessa on noin 107 000, säätiöitä 2 400. Verohelpotusten yhteismäärää ei ole helppo laskea; tarkastusviraston mukaan karkea arvio voisi olla noin puoli miljardia markkaa vuodessa. Huomattavia hyödynsaajia ovat urheiluseurat ja sosiaali- ja terveysalan järjestöt.

Tarkastusviraston mielestä yhteisöjä tulisi valvoa nykyistä tarkemmin, muun muassa pistokokein.

Näin harrastelijavoimin toimiva yhteisöjä kannustettaisiin pitämään kirjanpitonsa ja hallintonsa paremmin kunnossa, kertomuksessa arvioidaan.

STT-IA
19.1.1997


POLITIIKKA -SIVULLE