Pankit: Euro kiristää kilpailua asiakkaan hyödyksiPankit uskovat vakaasti siihen, että asiakkaat hyötyvät euron tulosta. Yhteinen valuutta monipuolistaa pankkien palvelutarjontaa ja helpottaa asiakkaan tekemiä vertailuja.


Kun kilpailu pankeissa kiristyy, myös asiakkaiden liikkuvuuden uskotaan kasvavan. Uhkana pankeille onkin, että vanhaa pankkia on helpompi vaihtaa, kun tarjontaa samoista palveluista on runsaasti.

Rahoitusmarkkinoiden arvellaan Suomessa monipuolistuvan euroaikana. Nyt suurin osa suomalaisista säästää vielä pankkitileille, mutta jatkossa yhä useampi laittaa rahansa erilaisiin sijoitusrahastoihin.

- Ulkomaisten pankkien tarjoamat rahoituspalvelut lisääntyvät. Etenkin kulutusluottoihin ja luottokorttirahoitukseen on tulossa kilpailijoita suomalaisille rahoituslaitoksille, ennustaa OKO:n toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen.

Silvennoinen pitää suomalaista pankkitoimintaa jo nykyisellään tehokkaana; myös pankkien koko on oikea, kun se on hyvässä suhteessa haluttuihin markkinoihin. Sen sijaan rahoitustoiminnassa on paljon parantamista.

- Rahoituspalvelujen tarjoaminen, vakuutussäästäminen ja yksityinen eläkesäästäminen lisäävät suosiotaan suomalaisissa pankeissa. Pankkitalletusten suhteellinen osuus tulee vähenemään, visioi Silvennoinen.

Silvennoisen mielestä suomalaisen pankkitoiminnan vahvuus lepää euroaikanakin omassa asiakaskunnassa ja paikallisen elinkeinoelämän tuntemuksessa.
- Suomessa on erinomaiset teknologiset valmiudet euron tuloon, korostaa Silvennoinen.

Vakuutusalan ja pankkien rajat hämärtyvät

Merita-Nordbankenin pääjohtaja Hans Dalborg on vakuuttunut siitä, että euroaikana pankkien ja vakuutustoiminnan rajat hämärtyvät entisestään.

Dalborg povaa monien muiden tapaan rajua kasvua etenkin eläkesäästämiseen. Viranomaisille ja erityisesti rahoituslaitoksille jää jatkossa suurempaa vastuuta siitä, että yritysten vakavaraisuus on kunnossa. Kun oman maan keskuspankki ei ole niin suuressa roolissa kuin aikaisemmin, vastuu yrityksistä siirtyy enemmän yksittäisille pankeille.

- Yrityksille pankki on talousasioiden hoidossa kumppani, joka antaa tarvittaessa asiantuntemustaan yrityksen käyttöön, kuvailee Dalborg.

Dalborg luottaa myös siihen, että pankkien koko on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi, jotta oma asema kiristyvässä kilpailussa pystytään säilyttämään.

Svenska Handelsbankenin toimitusjohtaja Arne Mårtensson uskoo, että pankit pystyvät kilpailemaan euroaikana muunkin kuin koon avulla - silti on oltava niin tehokas että kustannuksia saadaan alemmaksi.

- Tekniikan kehittyminen muuttaa pankkien roolia, mutta silti paikallisen tason osaaminen on tärkeää. Vain siellä tiedetään ja tunnetaan asiakkaat parhaiten.

Mårtensson arvelee, että tulevaisuuden pankkikonttorit tarjoavat enimmäkseen erilaisia asiantuntijapalveluja. Tekniikan kehittyminen vie siihen, että asiakkaat itse huolehtivat pankeille kuuluneista rutiinitoimista.

STT-IA
20.3.1998


TALOUS -SIVULLE