Parantuneet elintavat vaikuttavat myönteisestiTyövoimaan kuuluvien naisten ja miesten eliniän odote on noussut.


Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteinen tutkimus ammattiryhmittäisestä kuolleisuudesta osoittaa, että sekä naisten että miesten kuolleisuus on laskenut jaksolta 1986-90 jaksolle 1991-95.

Miesten kuolleisuusluvut olivat laskeneet noin 10-20 prosenttiyksikköä. Naisilla kuolleisuuden suhteellinen lasku näyttäisi olleen hivenen pienempää kuin miehillä.

Myös seurantajakson alussa työttöminä olleiden kuolleisuus pieneni saman verran kuin palkansaajilla keskimäärin. Tärkein syy kuolleisuuden vähentymiseen liittyy elintapoihin.
- Elintavat ovat ammattialoittain menossa parempaan suuntaan: tupakointi ja ruokailutottumukset ovat parantuneet väestöryhmittäin, kertoo vanhempi tutkija Veijo Notkola.

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna lamalla on ehkä myös myönteisiä vaikutuksia kuolleisuuteen: se vähensi työtapaturmia jaksolla 1991-95. Työsuojelulla on myös oma merkityksensä kuolleisuuslukujen alentajana.

Miehillä on naisia heikommat näkymät

Työvoimaan kuuluvien miesten kuolleisuus oli 2,5-kertainen naisten kuolleisuuteen verrattuna. 25-vuotiaiden miesten odotettavissa oleva elinikä oli lähes seitsemän vuotta alhaisempi kuin naisten.

Vuosikymmenen alussa lisääntynyt työttömyys ei ole vaikuttanut merkittävästi kuolleisuuteen eri ammattiryhmissä. Yksittäisistä ammattialoista miesten kuolleisuus oli suurta mm. tarjoilijoilla, rakennusalan ammateissa, sekatyöntekijöillä, metsä- ja uittotyöntekijöillä sekä kansi- ja konemiehistöllä.

Esimerkiksi joissakin rakennustöissä olevan miehen odotettava elinikä 25-vuotiaana oli 47 vuotta, kun se lääkärillä oli 51 vuotta.

Toisaalta rakennusalan joissakin töissä ja talonrakennustyön aputöissä kuolleisuus pieneni eli tämän alan työntekijöiden elinajan odote kasvoi.

Naisten tilanne

Naisilla kuolleisuus väheni erityisesti elintarviketyötä tekevillä. Naisilla oli keskimääräistä suurempi kuolleisuus joissakin teollisissa ammateissa, kuten kemianprosessi- tai valimotyöntekijöillä.

Naisten kuolleisuus oli tavallista suurempaa myös ravintoloiden ja kahviloiden tarjoilijoilla sekä kiinteistönhoito- ja siivoustyöntekijöillä.

Lukuunottamatta kasvainkuolleisuutta miesten kuolleisuus kuolemansyittäin oli ammatista riippumatta lähes poikkeuksetta suurempi kuin naisten eli miesten elinajan odote oli naisia alhaisempi.

Esimerkiksi yksi miesten alhaisemman kuolleisuuden ammattiryhmistä olivat hammaslääkärit. Naishammaslääkäreiden kuolleisuus oli yhtä alhaista.

Miesten kuljetus- ja liikennetyö poikkeus

Kuolleisuuden laskeminen ammattialoittain on yleisesti aika selkeää. Kuitenkin miesten kuolleisuus ei ole alentunut kuljetus- ja liikennetyössä. Tämä tarkoittaa kaikkia sen tyyppisiä ammatteja kuten mm. nosturien kuljettajat, kansi- ja konemiehet, moottoriajoneuvojen ja raitiovaunujen kuljettajat.

- Näissä ammateissa istutaan paljon paikallaan, ja taustalla on elintapaan liittyviä kysymyksiä, Notkola pohtii. Miesten kuolleisuus palvelutyössä ei ole liioin laskenut.

STT-IA
20.3.1998


AJASSA -SIVULLE