Osinkoennuste jo lähes 11 miljardia

Pörssiyhtiöt jakavat ennätysosingotSuomalaiset pörssiyhtiöt maksavat viime vuodelta ennätysosingot, lähes 11 miljardia markkaa. Osingoista miltei puolet menee ulkomaille.


Yhtiöiden hyvien tulosten ohella osingonmaksua ovat siivittäneet omistajien vaateet. Amerikkalaiseen tapaan osakkeenomistajat haluavat kunnon osingot.

Varainhoitoyhtiö Fides Asset Managementin mukaan pörssiyhtiöt jakavat viime vuodelta 10,9 miljardin markan osingot. Nousu edellisvuodesta on lähes neljä miljardia markkaa.

Monet yhtiöt maksoivat viime vuodelta markkina-arvioita suuremman osingon. Hyvänä esimerkkinä käy Nokia. Kasvuyhtiönä sen katsottiin tarvitsevan rahaa, mutta siitä huolimatta yhtiö jakaa 7,5 markan osingon, yhteensä yli 2,2 miljardia markkaa. Nokian omistuksesta kolme neljäsosaa on ulkomaalaisten hallussa, joten osingoista noin 1,7 miljardia menee Suomen ulkopuolelle.

Markoissa mitattuna toiseksi eniten osinkoa jakaa UPM-Kymmene. Sen 1,5 miljardin markan osingoista noin 700 miljoonaa ohjautuu ulkomaisille omistajille.

Kolmanneksi suurin osingon jakaja oli Merita. Sen ulkomaalaisomistus on vain vajaa kolmannes, joten pankin noin 830 miljoonan markan osingoista noin 550 miljoonaa jää kotimaahan.

Pienimmillään pörssiyhtiöiden osingot olivat vuonna 1992. Silloin osinkoja maksettiin yhteensä noin miljardi markkaa. Viime vuodelta Nokia yksin maksaa osinkoja yli kaksinkertaisesti sen määrän, mitä pörssiyhtiöt yhteensä vuonna 1992.

Yli 40 % voitoista osinkoihin

Viime vuodelta pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli noin 26 miljardia markkaa. Yrityksillä on nyt varaa jakaa voittoaan, sillä hyvää tuloskehitystä on jatkunut jo pari vuotta.

Ulkomailla, varsinkin USA:ssa, osakkeenomistajat ovat aktiivisia ja vaativat ison osan voitosta itselleen. Amerikkalainen tapa on levinnyt Suomeen.

Kun suomalaisyhtiöt jakavat viime vuoden 26 miljardin tuloksesta lähes 11 miljardin markan osingot, osinkosuhteeksi tulee noin 41 prosenttia.
- Näin suomalaiset lähestyvät hyvää kansainvälistä tasoa osingonjaossaan, toimitusjohtaja Kim Lindström Fides Asset Managementista sanoo.

Pienosakkaat ovat vaatineet, että pörssiyhtiöt jakaisivat osinkoina puolet voitostaan, mutta tähän Lindströmin mukaan tuskin mennään. Lindströmin mukaan vuodelta 1996 maksettujen osinkojen suhde voittoihin oli 40 prosenttia ja vuodelta 1995 27 prosenttia.

Helmikuun lopussa ulkomaiset sijoittajat omistivat Helsingin noteerattujen yhtiöiden markkina-arvosta 46 prosenttia. Yhtiöittäin ulkomainen omistusosuus tietysti vaihtelee suuresti. Markkinoilla liikkuvien arvioiden mukaan kotimaiset sijoittajat saavat viime vuoden osingoista noin puolet.

STT-IA
20.3.1998


TALOUS -SIVULLE