Lipponen: Komission esitykseen sisältyy vakavia uhkiaEU-komission ehdotus maatalouspolitiikan uudistamiseksi sisältää Suomen maataloustuotannon kannalta vakavia uhkia, totesi hallitus keskiviikkona.


Pääministeri Paavo Lipponen ilmoitti Suomen tukevan ehdotuksen yleislinjaa EU:n maatalous- ja rakennepolitiikan uudistamiseksi, mutta antavan maatalouden osalta lopullisen kantansa vasta, kun Suomen maatalouden ongelmista on saatu tyydyttävä ratkaisu.

- Suomen kannanottoja laadittaessa on otettu huomioon MTK:n linjaukset. Hallituksen linjaukset ovat jokseenkin yhteneväiset MTK:n linjausten kanssa, Lipponen sanoi hallituksen iltakoulun jälkeen.

Neuvottelutavoite on, että Suomi saa maataloudelle koituvista menetyksistä täyden korvauksen EU:n varoista, Lipponen ilmoitti.

Ongelmia maataloudelle aiheutuu erityisesti maidon ja viljan hinnanalennuksista. Tarkempia Suomea koskevia esityksiä ei vielä keskiviikkona julkistettu, mutta Lipposen mukaan komissio hioo Suomea koskevat esityksensä valmiiksi lähiviikkoina.

Komissio tunnustaa Suomen ongelmat

Maatalousministeri Kalevi Hemilä (sit) ja maatalouskomissaari Franz Fischler ovat olleet yhteydessä, ja Lipponen on käynyt asiasta kirjeenvaihtoa komission puheenjohtaja Jacques Santerin kanssa. Ongelmat on komission puolelta selkeästi todettu, Lipponen sanoi ja piti melko varmana, että Suomen ongelmille saadaan tyydyttävät ratkaisut.

- Komissio on sitoutunut siihen, että Suomen maatalouden erityiskysymykset viljan, maidon ja naudanlihan osalta pyritään saamaan myönteiseen ratkaisuun.

Suomi vaatii, että ehdotuksen jatkokäsittelyssä Suomen tuotanto-oloista aiheutuvat ongelmat otetaan huomioon erityisjärjestelyjen avulla.

Komission esitystä Suomen maitokiintiön korottamisesta yli kahdeksan prosenttia Lipponen piti myönteisenä askeleena. Lipponen muistutti, että joulukuussa Luxemburgin huippukokouksen päätelmissä tunnustettiin periaate, että maatalouden on voitava jatkua kaikkialla EU:ssa, myös alueilla missä on erityisiä vaikeuksia. Lausuma on pääministerin mukaan vahva selkänoja neuvotteluihin.

- Tämän on tultava näkyviin siten, että luonnonhaitoista ja rajoituksista annetaan tarvittavat korvaukset.

Hallitus korostaa, että komission ehdotus laskea viljan interventiohintaa 20 prosenttia heikentäisi merkittävästi Suomen viljanviljelyn kannattavuutta, sillä tuotantokustannukset ovat Suomessa selvästi korkeammat ja satotaso alempi kuin EU:ssa keskimäärin.

Tämä Suomen maatalouden erityislaatu tiedetään komissiossa varsin hyvin, ja Lipponen uskoi, että suomalaisten ongelmat saadaan ratkaistua ilman, että maatalouspolitiikan koko kuvio hajoaa.

- Olemme saaneet varsin hyvin huomiota, ottaen huomioon, että olemme vain yksi jäsenmaa.

Rakennetukiesitys tyydyttävä

Agenda 2000 -paketin rakennepoliittinen osa on Suomen kannalta varsin tyydyttävä, Lipponen sanoi, ja oli tyytyväinen myös Pohjois-Savon pääsystä korkeimman ykköstuen piiriin.

Myönteistä on myös mahdollisuus sovittaa yhteen rakennerahastot, sekä Baltiaa ja Venäjää avustavat Phare- ja Tacis-ohjelmat.

Myös rahoituskehys on Lipposen mielestä hyvä esitys. Suomi kannattaa tavoitetta pitää EU:n omien varojen katto nykyisessä maksimissa, eli 1,27 prosentissa EU:n BKT:sta. Lipponen toivoi, että koko Agenda 2000 -paketista saadaan ratkaisut jo tämän vuoden aikana, Wienin huippukokoukseen.

Viimeinen aikaraja tulee kuitenkin Suomen puheenjohtajakaudelle, sillä kaikkien uudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2000.

STT-IA
20.3.1998


POLITIIKKA -SIVULLE