Suomi sai tavoitteitaan läpi rakennerahastouudistuksessaAgenda 2000:een sisältyvä EU:n rakennerahastouudistus luo lisää mahdollisuuksia hyville yrityshankkeille. Suomella voi saada nykyistä enemmän rakennetukia, jos rahastoesitys etenee nyt esitellyssä muodossaan.


Häly maataloustukien leikkauksista uhkaa peittää sen tosiasian, että EU:n komission tavoitteet rahastouudistuksessa noudattelevat pitkälti niitä suuntaviivoja, joita Suomessa hallintoministeri Jouni Backmanin (SDP) johtamassa rahastokomiteassa on hahmoteltu.
- Voimme olla erittäin tyytyväisiä tuloksiin, Backman sanoo.

Rakenneuudistuksissa tukiohjelmien lukumäärä vähenee, tuen saannin ehdot selkeytyvät ja hankkeissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota hankkeiden työllistävään vaikutukseen. Uudistus etenee juuri siihen suuntaan, vaikkakaan ei vielä riittäävästi kuin Suomessa ja pohjoismaissa toivotaan.

TT suopeana

Komission tavoitteena on yksinkertaistaa yritysten tukiohjelmia ja harmonisoida tavoitealueita.

Nykyiset kuutostuen saajat eli pohjoiset ja harvaanasutut alueet sekä Itä-Suomi sisällytetään ykköstuen ohjelmaan. Kakkostukea jaetaan rakennemuutoksen ja korkean työttömyyden alueille.

Myös Teollisuuden ja työnantajain keskusliitossa uudistusesitykseen suhtaudutaan suopeasti. TT kannattaa sitä, että rakennerahastouudistusehdotuksessa ohjelmien lukumäärää supistetaan.

Hallintomenettelyjen osalta yksinkertaistaminen jää myös TT:n mukaan kesken. Yhteisöaloitteiden määrä putoaa esityksen toteuduttua kolmestatoista kolmeen ja tukiohjelmien määrä seitsemästä kolmeen.

MARGIT HARA
20.3.1998


POLITIIKKA -SIVULLE