Kera

Sisältö
Pääsivu
Pääkirjotus
Politiikka
Ulkomaat
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Linkit
Arkisto

chat

Talous
Fuusiolla kohti parempaa yhteistä huomista

Valmetin ja Rauman fuusio on kahden suomalaisyhtiön yritys vahvistaa kansainvälisiä asemiaan taantuvilla metsäteollisuusmarkkinoilla. Yhtiöiden menestys osakemarkkinoillakin on ollut kehnonlaista. Fuusioista on ylipäätänsä hyötyä kansainvälisesti pienille yrityksillemme, ainakin syntymässä olevilla Euroopan rahoitusmarkkinoilla, jotka tulevat olemaan siunaukseksi koko Suomen euro-kansalle.

Valtiovarainministeriö povaa vakaata kasvua

Valtiovarainministeriö ennakoi vakaan talouskasvun jatkuvan Suomessa ensi vuonnakin. Tosin kasvuluvut jäävät pienemmiksi kuin valtion ensi vuoden budjettia laadittaessa ennakoitiin. Kohtuullisen suotuisista näkymistä huolimatta työttömien määrä alenee odotettua hitaammin.

OECD nosti Suomen BKT:n kasvuennustetta

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD nosti tiistaina julkistetuissa syksyn suhdannekatsauksen ennakkotiedoissa Suomen talouden kasvuarviotaan keväästä.

Relander haluaa yhtenevät globaalitilastot

Pääomamarkkinoiden ja maailmantalouden häiriötön toiminta edellyttää Tilastokeskuksen pääjohtajan Timo Relanderin mukaan yhtenäisten, maailmanlaajuisten tilastojen kehittämistä. Tasaisesti virtaava tilastotuotanto on hänen mukaansa välttämätön edellytys markkinoiden tehokkaalle toiminnalle.

Oma sosiaaliturvatili ja hoitovakuutus elämänehtoon suojaksi

Henkilökohtaiset sosiaaliturvatilit ja hoitovakuutus voisivat olla hyvinvointivaltion uusia työkaluja. Talousneuvoston asiantuntijaryhmän pitkän tähtäyksen visioissa pohditaan hyvinvointivaltion puolustuskeinoja, kun eläkemenot ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelukulut kasvavat nopeasti 2010-luvulla.

Talousneuvosto: Työssä oloaikaa pidennettävä

Suomella on hyvät mahdollisuudet saada julkinen taloutensa kuntoon kohtuullisellakin talouskasvulla, jos menot pidetään tiukasti kurissa. Näin arvioi talousneuvosto tuoreessa raportissaan.

Joulukaupalle tulossa viides peräkkäinen kasvuvuosi

Kulutustavarakaupan myynnin kasvussa ei näy hidastumisen merkkejä. Kaupan Keskusliiton tuoreimman suhdannekyselyn mukaan myynninkasvu on loppuvuodesta jopa nopeutunut alkuvuoteen verrattuna.

Haudottu yritys kaatuu muita harvemmin

Yrityshautomot ovat osoittautuneet oivaksi tavaksi tukea aloittelevia yrityksiä toiminnan alkuvaikeuksissa. Hautomoiden suojissa syntyneet yritykset ovat sekä Suomessa että muualla Euroopassa kasvaneet nopeammin ja kaatuneet harvemmin kuin muut uudet tulokkaat.

VATT:n selvitys henkilöyhtiöiden verotuksesta: Verojärjestelmä kannustaa jopa tappiollisiin investointeihin

Henkilöyhtiöiden verotus kannustaa tekemään jopa tappiollisia investointeja. Isoissa ja kannattavissa yrityksissä tällainen vääristävä kannustinvaikutus näkyy selvimmin.

Leonia uskoo kasvuun ja puhuu kulutuksen puolesta

Leonia-pankin ekonomistit arvioivat talouskasvun jatkuvan varsin hyvänä myös ensi vuonna, vaikka edellisestä ennusteesta kasvuarvioita on hieman laskettu.

Raportti: Verkottumisesta vauhtia yksityisten keksintöjen edistämiseen

Yksityisten keksintöjen edistäminen on Suomessa varsin hyvällä pohjalla. Asiaa arvioinut kolmihenkinen kansainvälinen asiantuntijaryhmä esittää kuitenkin rahoittajien ja palvelujen tuottajien yhteistyön tiivistämistä.

Suorista sijoituksista ennätystuotot 1997

Suomesta ulkomaille tehdyt suorat sijoitukset tuottivat viime vuonna paremmin kuin koskaan aiemmin.

Vielä ehdit valittaa vuoden 1992 verotuksesta

Viikon verovinkki

Viikon varrelta - taloutta lyhyesti

Kulutustavarakaupan myynnin kasvu jatkuu. Tuottajahinnat laskivat lokakuussa. Maailmanpankin johtaja uskoo talouskriisin loppuvan pian. "Neljän prosentin BKT:n kasvu epävarma". Venäjä aikoo lykätä ulkomaisen velan maksua. Valuuttavaranto 51,5 miljardia. Kauppakamarien suhdannekysely: Teollisuus- ja palveluyritysten odotukset aiempaa synkemmät. Inflaatio hidastui lokakuussa hieman.