Viikon verovinkki

Suomi ei verota Espanjassa asuvan yksityistä eläkettä


Muuttamalla Espanjaan voi säästää veroja.


Esimerkiksi Espanjaan muuttaneen henkilön eläkkeen verotus voi kokonaan siirtyä Espanjalle. Suomen oikeus verottaa voi katketa heti muuttopäivään, eikä vasta ns. kolmen vuoden säännön kuluttua umpeen.

Tämä koskee vain yksityisen työsuhteen perusteella maksettuja eläkkeitä ja yrittäjäeläkkeitä. Tämä johtuu Suomen ja Espanjan välisestä verosopimuksesta, joka estää Suomen verottamasta näitä eläkkeitä, jos henkilön asuinvaltio on Espanja. Tämän vuoksi muuttajalle ei saa jäädä Suomeen asuntoa varattuna omaan käyttöön. Kesämökki ei ole este verotusoikeuden siirtymiselle Espanjaan.

Esimerkiksi noin 150 000 markan suuruisen eläkkeen veroprosentti on Espanjassa noin 20, Suomessa noin 37. Espanja ei tällä hetkellä verota lainkaan työkyvyttömyyseläkkeitä. Yksityistä työkyvyttömyyseläkettä ei siten verotettaisi sen enempää Suomessa kuin Espanjassakin.

Suomi verottaa pääsääntöisesti ulkomaille muuttavan eläkettä muutosta huolimatta. eläkkeen vero on muuttovuoden ja seuraavat kolme vuotta normaali. Sen jälkeen peritään kiinteä 35 %:n lähdevero. Lähdeveroa ei peritä kansaneläkkeestä. Suomi verottaa aina myös Espanjassa asuvalle Suomen kansalaiselle maksettua eläkettä, joka saadaan valtion tai kunnan palveluksesta.

Veronmaksajain Keskusliitto, Verotieto Oy
27.3.1998


TALOUS -SIVULLE