Uusi teoria yksinkertaistaa maailmankaikkeuttaFyysikot ovat vuosikymmenien ajan kehitelleet erilaisia teorioita, joilla koko maailmankaikkeuden rakenne voitaisiin selittää. Tuoreimman näistä ns. yhtenäisteorioista esitteli tekniikan tohtori Tuomo Suntola torstaina Luonnonfilosofian seuran kokouksessa Helsingissä.


Muihin vastaaviin teorioihin verrattuna Suntolan kehittämä niin sanottu Dynaaminen universumi -malli yksinkertaistaa käsitystämme maailmanjärjestyksestä ja havaittavasta todellisuudesta.

Monissa lupaavina pidetyissä teorioissa on tähän asti lähdetty siitä, että maailmankaikkeus on 10- tai jopa 24-ulotteinen.

Tämä kuulostaa arkitodellisuuden näkökulmasta täysin käsittämättömältä, sillä normaalisti ihminen kokee elävänsä 3-ulotteisessa maailmassa tai korkeintaan 4-ulotteisessa, mikäli aika otetaan neljänneksi ulottuvuudeksi.

Suntolan malli irrottaa ajan avaruudesta ja lisää neljännen ulottuvuuden, jossa itse avaruus liikkuu 3-ulotteisena pallona. Tässä mallissa aika on absoluuttinen, olosuhteista riippumaton.

Valon nopeutta sen sijaan ei käsitellä luonnonvakiona, vaan se riippuu paikallisista olosuhteista.

Malli antaa muista teorioista poiketen visuaalisesti hahmotettavan kuvan avaruudesta ja selkeät määritteet sellaisista peruskäsitteistä kuten massa, aine, materia ja energia.

STT-IA
30.10.1998


AJASSA -SIVULLE