Viikon varrelta - taloutta lyhyesti


Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan

Kuluttajien luottamus nopeaan talouskasvuun ei marraskuussa enää heikentynyt. Tilastokeskuksen mukaan 76 prosenttia kuluttajista uskoi maamme talouden pysyvän ennallaan tai paranevan ensi vuoden aikana. Viidennes kuluttajista arvioi maan talouden huononevan ensi vuonna.

Työttömyyden vähenemiseen uskovien osuus pieneni edelleen lokakuun 44 prosentista 41 prosenttiin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin marraskuussa noin 1 500:aa suomalaista.

Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on edelleen vahva. 63 prosenttia uskoi voivansa säästää rahaa ensi vuonna ja 14 prosentti aikoi ottaa lainaa.

Kotitalouksista neljä prosenttia suunnitteli asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana ja yhdeksän prosenttia aikoi ostaa auton seuraavan puolen vuoden aikana. Ulkomaan lomamatkalle aikovien osuus pieneni hieman lokakuisista arvioista.

Ensi vuoden marraskuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,5:tä prosenttia. Suomalaisten näkemykset ovat kansainvälisesti verrattuna valoisia.


Tietojärjestelmästä toiseen siirtyvä tieto vapauttaa muihin tehtäviin

Yritysten mielestä tietojärjestelmien välisen tiedonsiirron suurin etu on sen nopeus, mutta tärkeänä pidetään myös kilpailukyvyn ja palvelun kohentumista.

Pahimpia pulmia ovat yhteyksien atk-häiriöt ja muut tekniset ongelmat sekä kauppakumppaneiden heikot valmiudet tiedonsiirtoon.

Tiedot perustuvat Tietotekniikan kehittämiskeskuksen, liikenneministeriön sekä viiden yrityksen tekemään tutkimukseen.

Siinä selvitettiin suomalaisten yritysten EDI/OVT-käyttöä. Sillä tarkoitetaan elektronista, määrämuotoisista sanomista koostuvaa tietojen siirtoa tietojärjestelmien välillä. Tutkittavana on hieman yli 210 yritystä.

Selvityksen mukaan toimintojen nopeuttaminen mahdollistaa liikenevän ajan käytön muuhun toimintaan. EDIn katsotaan vähentävän myös virheitä.

Runsaat 30 yritystä eli noin 15 prosenttia tutkituista kertoi, että EDIn käytössä ei ole ilmennyt ongelmia. Suunnilleen yhtä suuri joukko valitti teknisistä vioista.


Valuuttavaranto 51,7 mrd markkaa

Valuuttavaranto supistui marraskuun viimeisellä viikolla 161 miljoonaa markkaa. Varanto laski Suomen Pankin taseilmoituksen mukaan 51 713 miljoonaan markkaan selostusviikon päättyessä maanantaina. Varsinaisia valuuttoja varannossa oli 42 049 miljoonaa markkaa.

Suomen Pankin saamiset rahoituslaitoksilta pysyivät 84 miljoonana markkana. Velat rahoituslaitoksille supistuivat 4 035 miljoonaa markkaa 4 763 miljoonaan markkaan varantotalletusten laskun vuoksi.

Sijoitustodistukset kasvoivat 3 750 miljoonaa markkaa 14 000 miljoonaan markkaan. Liikkeessä olevan rahan määrä oli selostusviikon päättyessä 16 749 miljoonaa markkaa eli 129 miljoonaa suurempi kuin viikkoa aiemmin. Seteleitä siitä oli 14 839 miljoonaa markkaa ja metallirahaa 1 910 miljoonaa markkaa.


Boeing vähentää työvoimaansa lähes 50 000:lla

Yhdysvaltalainen lentokoneiden valmistaja Boeing ilmoitti tiistaina vähentävänsä työvoimaa 48 000:lla ja pudottavansa 747-koneen tuotantoa. Toimien syyksi yhtiö sanoi Aasin talouskriisin aiheuttamat menekkivaikeudet.

Boeing pudottaa ensi vuoden lopulla 747-koneen tuotannon 3,5:stä kahteen koneeseen kuukautta kohti. Tuotanto vähennettään edelleen yhteen koneeseen kuukaudessa, mikäli markkinatilanne ei parane. Myös 757- ja 767-koneiden tuotantoa vähennetään.

Lentokonetuotannon supistaminen merkitsee rajuja työvoiman vähennyksiä. Yhtiön 238 000 työntekijästä karsitaan 38 000 ensi vuoden loppuun mennessä ja 10 000 vuonna 2000.


Suuret EU-maat puhuivat tax freelle viiden vuoden jatkoaikaa

Useat EU-maat Saksa ja Ranska etunenässä haluaisivat jatkaa verovapaata myyntiä EU:n sisäisessä laiva- ja lentoliikenteessä vielä viisi vuotta. Asia tuli ilmi, kun EU-maiden valtiovarainministerit kokoontuivat tiistaina Brysselissä.

Vaikka verovapaan myynnin puolesta liputtikin kuusi viidestätoista ministeristä, on kovin epätodennäköistä, että aiempi päätös myynnin loppumisesta ensi kesänä enää muuttuisi. Se vaatisi kaikkien jäsenmaiden yksimielisen päätöksen.

- Päätöksen muuttamiseksi ei ole enemmistöä eikä missään tapauksessa yksimielisyyttä, EU:n puheenjohtajamaan Itävallan valtiovarainministeri Rudolf Edlinger sanoi ministereiden kokouksen jälkeen.

Veroasioista vastaava komissaari Mario Monti iloitsi, että monet ministerit sanoivat suoraan, että verovapaan myynnin jatkaminen ei sovi yhteen sen kanssa, että EU-maat koordinoisivat entistä enemmän verotustaan.

Saksalaisen uutistoimisto DPA:n mukaan Suomi, Ruotsi, Tanska, Hollanti, Italia ja Portugali olivat vastustaneet aiemman päätöksen muuttamista.

Saksa ja Ranska saivat tukea mm. Britannian valtiovarainministeriltä Gordon Brownilta. Myös Irlanti, Espanja ja Kreikka haluaisivat jatkaa verovapaata myyntiä vielä viisi vuotta.


Exxon ja Mobil sulautuvat

Amerikkalaiset öljyjätit Exxon ja Mobil vahvistivat tiistaina lyöttäytyvänsä yhteen. Liiton seurauksena syntyy maailman suurin öljy-yhtiö, jonka markkina-arvo kohoaa noin 250 miljardiin dollariin.

Ennakkotiedot järjestelystä tihkuivat tiedotusvälineiden kautta julkisuuteen jo viime viikolla. Exxonin ja Mobilin ajoi yhteen ennen kaikkea raju öljyn hinnan lasku.

Fuusion sijasta voitaisiin puhua myös 86 miljardin dollarin yrityskaupasta, sillä Exxonin omistajat saavat uudesta yhtiöstä haltuunsa 70 prosentin osuuden. Järjestely hoidetaan osakkeita vaihtamalla. Lisäksi Exxon ottaa harteilleen Mobilin velkoja.

Exxonin ja Mobilin tuotemerkit säilyvät ennallaan jatkossakin. Uuden yhtiön pääjohtajaksi nousee Exxonin nykyinen nokkamies Lee Raymond. Exxon ja Mobil laskevat saavuttavansa sulautumisellaan 2,8 miljardin dollarin vuosittaiset kustannussäästöt.

Yhtiöillä on yhteensä yli 112 000 työntekijää. Niiden viime vuoden liikevaihto nousi yli 200 miljardiin dollariin.


Gyllenhammar: Volvo halusi Nokian osaomistajaksi 80-luvulla

Volvon entinen pääjohtaja Pehr G. Gyllenhammar kaavaili 80-luvulla, että konserni hankkisi omistukseensa osan Nokiasta, mutta hanke kaatui Nokian silloisen toimitusjohtajan Kari Kairamon itsemurhaan. Gyllenhammar kertoi hankkeesta radiohaastattelussa maanantaina.

- On liikaa sanoa, että olisimme harkinneet Nokian ostamista, mutta osaomistusta kylläkin. Keskustelin suunnitelmasta toimitusjohtaja Kairamon kanssa, Gyllenhammar kertoi.

Hankkeen kaatuminen merkitsi Gyllenhammarin mukaan Volvolle "menetettyä mahdollisuutta". Nokian osake on hankkeen kaatumisen jälkeen noussut 5 000 prosenttia.

Koonnut: IA
3.12.1998


TALOUS -SIVULLE