Pääsy- ja matkalippujen kaupalle eniten kysyntää

250 000 suomalaista tehnyt hankintoja Internetin kauttaTaloustutkimuksen kyselyn mukaan noin 250 000 suomalaista on ostanut tuotteita tai palveluja Internetin välityksellä. Yli miljoona suomalaista on erittäin tai melko kiinnostunut verkkokaupasta.


Suosituimmat verkkokaupasta ostetut tuotteet ovat tähän saakka olleet kirjat ja äänilevyt, mutta tulevaisuudessa eniten kysyntää näyttäisi olevan pääsy- ja matkalipuista.

Suurimpana esteenä verkkokaupalle haastatellut pitivät sitä, ettei tuotetta pääse katsomaan ja koskemaan. Toinen huolenaihe oli pelko maksuvälineen väärinkäytöstä. Mieluiten haastatellut maksaisivat ostoksensa laskua vastaan.

Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse noin tuhatta 15-74-vuotiasta suomalaista loka-marraskuussa.

Taloustutkimus ei ole aiemmin tehnyt näin laajaa selvitystä verkkokauppaan suhtautumisesta. Aiemmin verkkokaupasta on kyselty vain sitä käyttäneiltä.

Näiden tutkimusten mukaan verkkokauppaa tehneiden määrää on lisääntynyt voimakkaasti. Kesällä 1997 verkko-ostoksia tehneitä oli noin 114 000. Viime kesän tutkimuksen mukaan heitä oli noin 215 000 eli kesästä määrä on lisääntynyt 35 000:lla.

Tutkimuksesta käy ilmi, että hyviä kokemuksia postimyynnistä saaneet ovat myös muita valmiimpia käyttämään verkkokauppaa.

Verkkoa käyttäneet hyvin tyytyväisiä

Taloustutkimuksen toisesta tutkimuksesta käy ilmi, että verkko-ostoksia jo tehneistä valtaosa on siihen tyytyväisiä ja aikoo käyttää verkkoa myös jatkossa. Tyytymättömiä oli 6 prosenttia.

Tämä tutkimus perustuu Taloustutkimuksen Internet-paneelin jäsenille tehtyyn tiedusteluun. Siihen kuuluvat ovat Internetin aktiivikäyttäjiä. Uusimpaan kyselyyn vastaus saatiin noin 670 jäseneltä.

Tästä ryhmästä yli 60 prosenttia eli runsaat 400 oli tilannut tai ostanut tuotteita tai palveluja verkosta.

Verkko-ostoksia tehneiden yleisin maksutapa oli pankkisiirto verkossa. Eniten ansaitsevat suosivat myös luottokorttia, mutta vain 10 prosenttia kaikista luottokortin haltijoista oli valmis antamaan luottokorttitietonsa verkkokaupalle.

Myös verkkoa käyttäneet katsoivat, että pelko maksuvälineen väärinkäytöstä rajoittaa verkkokaupan suosiota.

Viiveitä, mutta ei haamulaskuja

Ostoksia jo tehneiden mielestä verkkokaupan etuna ovat rajoittamattomat aukioloajat ja tavanomaista halvemmat hinnat. Vain Internet-kaupan mahdollisia etuja arvioiden tavoin hyötyinä mainittiin myös mm. tilaamisen helppous ja nopeus.

Yleisimpänä ongelmana käyttäjät mainitsivat tilauksen keskeytymisen teknisten ongelmien vuoksi ja toimituksen viivästymisen. Teknisiin ongelmiin törmänneitä oli 17 ja viiveistä kärsineitä 15 prosenttia.

Hieman vaille 10 prosenttia vastanneista ilmoitti jääneensä ilman tilaustaan. Yksikään noin 400 verkko-ostoksia tehneestä ei ollut joutunut tilanteeseen, jossa tuote tai palvelu olisi laskutettu, mutta jätetty toimittamatta.

STT-IA
4.12.1998


TALOUS -SIVULLE