"Toimivat työmarkkinasuhteet Suomen vahvuus"

Palkansaajajohtajat tyrmäävät yhdessä työreformin


Palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat vaativat nyt yhdessä keskustaa luopumaan työreformistaan. Ay-johtajat epäilevät työreformin romuttavan nykyisen kolmikantaan ja työehtosopimusten yleissitovuuteen perustuvan työmarkkinajärjestelmän.


Toimivat työmarkkinasuhteet ovat Suomen vahvuus, muistuttavat SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen (SDP), STTK:n puheenjohtaja Esa Swanljung (SDP) ja Akavan puheenjohtaja Mikko Viitasalo (kok) yhteisessä kannanotossaan torstaina.

Luopumalla työreformissa esitetyistä vaatimuksista keskusta osoittaisi olevansa valmis tukemaan suomalaista sopimusyhteiskuntaa.

- Talous- ja yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tulee Suomessa perustua hallituksen, työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Työelämän asioita valmisteltaessa kolmikantaperiaatteen noudattaminen on välttämätöntä, puheenjohtajat tähdentävät.

Ay-johtajat muistuttivat yhteistyön tuottaneen vuosien mittaan hyviä tuloksia. Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu kolmikannan lisäksi yleissitoviin työehtosopimuksiin ja niiden vähimmäisehtoluonteeseen.

- Työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisesti hyväksytyn linjauksen mukaan toimivien työmarkkinoiden perusedellytyksiä ovat palkansaajien vapaa järjestäytymisoikeus, korkea järjestäytymisaste, työehtosopimusten vähimmäisehtoluonne ja niiden yleissitovuus sekä työtaisteluoikeus. Tälle perustalle rakentuu myös palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen keskinäinen yhteistyö, ay-johtajat huomauttavat.

Sekä Ihalainen, Swanljung että Viitasalo ovat torjuneet työreformin kovasanaisesti jo aiemmin erillisissä kannanotoissaan. He ovat mm. epäilleet työreformin jättävän työntekijät vaille sopimusturvaa

STT - IA
4.12.1998


POLITIIKKA -SIVULLE