Sateenkaarihallitus mieluisin SAK:laisilleSAK:n jäsenet pitävät nykyistä hallituspohjaa palkansaajien kannalta parhaana vaihtoehtona myös kevään eduskuntavaalien jälkeen. Ns. sateenkaarihallituksen nostaa ykkösvaihtoehdokseen 36 prosenttia SAK:laisista.


Tämä käy ilmi SAK:n syyskuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi 856 ammattijärjestön jäsentä.

Tiistaina ilmestyneessä Palkkatyöläinen -lehdessä julkaistussa kyselyssä pyydettiin nimeämään sekä ensisijainen että toiseksi paras hallitusvaihtoehto.

Toiseksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi 27 prosentin osuudella SDP:n ja keskustan muodostama punamultahallitus.

SDP:n ja kokoomuksen johtamaa sinipunahallitusta piti parhaana kuusi prosenttia ja kokoomuksen ja keskustan yhteistä hallitusta neljä prosenttia vastaajista.

Ei veroalea palvelujen kustannuksella

SAK:n jäsenet ovat kyselyn perusteella entistä vankemmin sitä mieltä, että verojen alentaminen ei ole järkevää, jos sen seurauksena sosiaaliturva ja julkiset palvelut heikkenevät. Tätä mieltä oli nyt 82 prosenttia vastaajista, kun vuonna 1993 osuus oli 70 prosenttia.

Liki kaksi kolmasosaa SAK:laisista siirtäisi kuitenkin verotuksen painopistettä palkkatulojen verotuksesta kiinteistö-, pääoma- ja ympäristöverojen suuntaan. SAK esitti samaa listatessaan marraskuussa omat hallitustavoitteensa.

Neljä viidestä vastaajasta katsoo, että eläketurvan on perustuttava jatkossakin pääosin pakollisiin lakisääteisiin maksuihin. Palkansaajien vapaaehtoisesti maksamiin eläkevakuutusmaksuihin perustuva malli sai kuuden prosentin kannatuksen.

STT-IA
8.12.1998


POLITIIKKA -SIVULLE