Valmisteverosta uumoillaan suurta päänvaivaa

Skinnari: Tax freen jatkumisesta turha elätellä toiveitaKädenvääntö verovapaan myynnin kohtalosta EU:n laiva- ja lentoliikenteessä ei ota laantuakseen. Näin siitä huolimatta, että päätös nuijittiin pöytään jo kahdeksan vuotta sitten ja se tulee voimaan ensi kesänä.


Unionin suuret maat, etunenässä Saksa ja Ranska ajoivat tax freelle viiden vuoden jatkoaikaa viime tiistaina valtiovarainministerien Ecofin-neuvoston kokouksessa Brysselissä.

Ajatusta vastustivat lähinnä pienet EU-maat, Suomi, Ruotsi ja Tanska mukaanlukien. Äänet menivät tasan 6-6, mutta muutokset edellyttävät yksimielisyyttä.

- Verovapaa myynti ei varmasti tule jatkumaan, vaan aiemmista päätöksistä pidetään kiinni. Toisenlaiset päätökset edellyttäisivät yksimielisyyttä, eikä siihen ole edellytyksiä, toinen valtiovarainministeri Jouko Skinnari (SDP) toteaa.

Skinnari pitää mahdollisena, että Saksa ottaa tax freen jatkamisen esille vuodenvaihteessa alkavalla puheenjohtajakaudellaan, mutta hän ei usko sen johtavan mihinkään.

EU:n komissio, jonka aloitteella on ratkaiseva merkitys, on omalta osaltaan tehnyt kantansa selväksi.

- Komissio pitää verovapaan myynnin lopettamista suurena saavutuksena. Tax freen jatkaminen sopisi äärimmäisen huonosti yhteen nykyisten verotukien poistamiseen ja verotuksen harmonisointiin tähtäävien pyrkimysten kanssa, valtiosihteeri Raimo Sailas korostaa.

Skinnari ja Sailas katsovat Saksan ja Ranskan aloitteellisuuden kumpuavan sisäpoliittisesta pisteiden keruusta. Elinkeinoelämä ja ammattiyhdistysliike ovat pitkään pelotelleet tax freen loppumisen ajavan yritykset ahtaalle ja vievän kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Suomessa Silja Line ja Viking Line voivat Ruotsin-laivoillaan jatkaa verovapaata myyntiä koukkaamalla Tallinnan tai Maarianhaminan kautta.

Verovapaan myynnin kohtaloa ruodittiin tiistaina Helsingissä keskustelutilaisuudessa, jonka järjesti markkinatalouden asiaa ajava yhdistys Libertad. Aikaisemmin yhdistys on pyrkinyt edistämään mm. alkoholimainonnan vapauttamista.

Valmisteverosta päänvaivaa

Jos tax freen puolestapuhujiin on uskominen, verovapaan myynnin päättyminen johtaa pahaan sekamelskaan.

Tilintarkastustoimisto Pricewaterhouse Coopersin Juha Laitinen korostaa verotuskysymysten olevan pahasti levällään, vaikka muutokset tulevat voimaan jo heinäkuun alussa. Verolainsäädäntöön ovat tähän mennessä tarttuneet toden teolla vasta Suomi ja Ruotsi. Päänvaivaa aiheuttaa etenkin valmistevero.

Nykyistä valmisteverotuksen nk. järjestelmädirektiiviä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi maasta toiseen liikennöivissä laivoissa ja lentokoneissa. Vaarana on, että esimerkiksi välilaskupaikkojen kautta EU-maasta toiseen tapahtuvilla lennoilla joudutaan samoista tavaroista maksamaan vero useampaan kertaan.

Laitinen pitää hallituksen esitystä valmisteverotuksesta selkiintymättömänä. Esityksen perustelujen mukaan valmistevero maksettaisiin siinä valtiossa, jossa tavarat lastataan laivaan tai lentokoneeseen.

Tällä lastauspaikkaperiaatteella ei Laitisen mielestä kuitenkaan ole yhteyttä valmisteverojärjestelmän yleisiin periaatteisiin, koska niissä nousee keskeiseksi kulutusmaaperiaate.

Ongelmat eivät hellittäisi, vaikka lastauspaikkaperiaatetta sovellettaisiin niin, että muut valtiot eivät verottaisi laivoissa tai lentokoneissa olevia varastoja. Tällöin varustamot tai lentoyhtiöt joutuisivat todistamaan, etteivät ne ole myyneet tuotteita toisen EU-maan alueella.

Näytön esittäminen olisi hankalaa samoin kuin valvonnan järjestäminenkin.

Valmisteveron alaiset tuotteet pois lennoilta?

Libertadin keskustelutilaisuuteen osallistunut johtaja Kari Palomäki Finnairilta pelkää verotuksen muodostuvan lentoliikenteen kannalta täysin mahdottomaksi.

- Tämä voi merkitä, että valmisteveron alaisten tuotteiden myynti lentokoneissa loppuu. Useaan kertaan tapahtuvaa verotusta olisi ylivoimaista korjata millään keinoin, Palomäki totesi.

Juha Laitisen mielestä ongelmat eivät ole aivan yhtä suuria arvonlisäveron kohdalla. ALV maksetaan aina siihen valtioon, josta matka alkaa.

Näin esimerkiksi lentoliikenteessä veromaa ja verokanta vaihtuvat sen mukaan, mistä kulloinkin noustaan ilmaan. Valvonnan Laitinen kuitenkin ennakoi osoittautuvan hankalaksi.

- Täytyykin kysyä, voitaisiinko verovapaata myyntiä jatkaa, koska erityisesti valmistedirektiivin sisältö on ristiriitainen ja selkiintymätön, Laitinen heitti alustuksensa päätteeksi.

Ministeri Jouko Skinnari myöntää, ettei verovapaan myynnin lopettaminen EU-maissa ansaitse kiitoksia hyvästä hallinnosta. Aikaa olisi ollut, mutta sitä ei ole käytetty hyväksi.

- Ehkä tämä liittyy siihen, että pitkin matkaa on jatkuvasti pohdiskeltu sitä, loppuuko verovapaa myynti sittenkään, Skinnari arveli.

STT-IA
4.12.1998


TALOUS -SIVULLE