Autot ja alkoholi viemässä Suomea EU-käräjilleSuomen hallitus on vaarassa joutua ensi keväänä kahdesta syystä EU-käräjille Luxemburgiin vastaamaan sisämarkkinoiden vastaisesta toiminnasta. Komissio on tyytymätön Suomen tapaan syrjiä verotuksellisin keinoin käytettyjen autojen tuontia. Toinen käräjäkysymys koskee alkoholin tuontia itänaapurista, jossa hallituksen kehittämä ns. 20-tunnin aikarajoitus on komission tulilinjalla.


EU-komissio antoi viime toukokuussa Suomelle ns. virallisen huomautuksen siitä, että Suomen harjoittama käytettyjen autojen tuonnin verotus on muita unionimaita syrjivää. Komissio kiinnitti huomiota siihen, että autoverolaissa on useita kohtia, joilla käytännössä estetään toisesta EU-maasta tapahtuva käytetyn auton tuonti.

Komissio perustaa kantansa yhteisön perustamissopimuksen 95. artiklaan, jossa kielletään jäsenmaita asettamasta sellaisia veroja tai maksuja muiden jäsenmaiden tuotteille, joilla käytännössä syrjitään tuontia kotimaassa myytävien tuotteiden eduksi.

Kosmeettinen muutos

Veroministeri Jouko Skinnarin (SDP) valmistelema uusi lakiesitys on annettu viime perjantaina eduskunnalle, mutta siihen tehdyt muutokset ovat yleisen arvion mukaan niin vähäisiä, ettei se tule tyydyttämään komissiota.

Vaikka hallitus on lieventänyt lakia joiltakin osin, on sen oleellisin kohta edelleen pysynyt lähes muuttumattomana. Valtiovarainministeriön virkamieslähteet myöntävät, että kyse onkin lähinnä "kosmeettisista ja muodollisista fiilauksista".

Uuden lain seitsemännen pykälän mukaan käytetystä autosta maksetaan verohyvitystä 0,6 prosenttia kuukautta kohti sadan ensimmäisen käyttökuukauden osalta, kun tällä hetkellä hyvitys on 0,5 prosenttia. Hyvitys lasketaan vastaavan uuden auton verosta.

Ensimmäisen sadan kuukauden jälkeen hyvitysprosentti kohoaisi 0,9:ään ja 200 kuukautta vanhasta autosta se olisi 0,4 prosenttia.

Käytännössä muutaman vuoden vanhaa ulkomailta tuotua ajoneuvoa verotettaisiin edelleen niin ankarasti, että halvemmalla pääsee ostamalla käytetyn auton kotimaasta. Sen sijaan jo ikäloppujen autojen tuonti voisi olla viisasta.

Ruotsi poisti autoveron

Autoliiton esimerkkilaskelma osoittaa, että kolme vuotta vanha VW Golf 1,6:n hinta Suomen markkinoilla on 82 000 mk. Saksasta ostettuna auto maksaa 50 000 mk.

Kun siihen lisätään tuhannen markan kuljetuskustannusten päälle Suomessa perittävä vero, tulee käytettynä Suomeen tuotaessa Golfin hinnaksi uuden lain jälkeenkin 109 632 mk. Näin hintahaitari kotimarkkinahintaan nähden olisi lähes 30 000 mk.

Jos autoverolakia ei muuteta, auton hinnaksi nykylain perusteella saataisiin 119 235 mk. Uusi laki toisi siten helpotusta vain 9603 mk, joten kukkarolle ylivoimaisesti edullisinta olisi auton hankinta suoraan lähimmältä myyjältä.

Kysyntä toisesta EU-maasta tuotaviin autoihin on kasvanut varsinkin sen jälkeen, kun Ruotsi poisti asteittain autoveron kesäkuussa 1996. Tämän jälkeen tuontiauton hankinta on muodostunut naapurimaassa yksityishenkilölle realistiseksi vaihtoehdoksi.

Komission odotetaan lähikuukausina antavan kommenttinsa uudesta autoverolaista. Europarlamentaarikko Raimo Ilaskivi (kok) on pommittanut jo vuoden ajan komissiota asiasta kirjallisilla kysymyksillä.

Viimeksi tällä viikolla Ilaskivi piti uutta lakia vain silmänlumeena, jolla ei ole todellista merkitystä autontuonnille ja kysyy, mitä komissio tekee verosyrjinnän lopettamiseksi.

Mikäli Suomi joutuu altavastaajaksi EU:n tuomioistuimeen, ei se olisi ensimmäinen vastaavankaltainen tapaus. Tuorein vastaava juttu on marraskuulta 1995, jolloin komissio haastoi Kreikan hallituksen samasta syystä käräjille.

Kreikka myönsi tuontiautolle viiden prosentin hyvityksen hinnasta käyttövuotta kohden ylärajan jäädessä 20 prosenttiin. EU-tuomioistuimessa viime vuoden lokakuussa komissio voitti jutun ja Kreikka määrättiin muuttamaan lakiaan ja maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Viinan tuontirajoituksesta luovuttava

Toinen kiistakysymys, josta Suomen on luovuttava liittyy muutaman vuoden voimassa olleeseen alkoholin 20-tunnin sääntöön Venäjältä ja Virosta Suomeen tultaessa. Tuonnin aikarajoituksella on pyritty panemaan kuriin viinan itäralli, mutta tätäkään temppua unionilakeja valvova EU-komissio ei ole katsonut suopein silmin.

Komissio antoi jo viime vuonna huomautuksen, jossa se katsoi Suomen rikkovan useita EU-direktiivejä, koska ne määrittävät tarkasti kaikki poikkeukset alkoholin tuonnille EU-maissa. Suomen kehittämää 20-tunnin sääntöä direktiivit eivät tunne.

Komissio arvosteli sitä, että Suomessa asuvat unionin ulkopuolisesta maasta saapuvat henkilöt eivät saa tuoda maahan tullittomia alkoholijuomia, elleivät ole viipyneet matkalla yli 20 tuntia. Rajoitus ei koske lentomatkustajia.

Huomautuksen jälkeen Suomen viranomaiset ovat sosiaali- ja terveysministeri Terttu Huttu-Juntusen (vasl) ohjauksessa käyneet neuvotteluja komission kanssa pyrkien löytämään kompromissia. Suomi olisi ilmeisesti valmis luopumaan 20-tunnin säännöstä, jos se saisi rajoittaa määrällisesti oluen itätuonnin kuuteen litraan, kun se nyt on 15 litraa.

Komission ei kuitenkaan uskota taipuvan tähän, sillä jo nyt 15 litran määrä on hyvin vähäinen. Pari viikkoa sitten komissio toisti kantansa, jonka mukaan Suomen on luovuttava 20 tunnin rajoituksesta. Ellei näin tapahdu, seuraava episodi näytellään Luxemburgin tuomioistuimessa.

JARI ERHOLM
Bryssel
4.12.1998


POLITIIKKA -SIVULLE