Viisi vuotta vanha laki vähemmistöneuvostoista täysremonttiin

Unkarin vähemmistöt peräävät oikeuksiaan paikallishallinnossa


Unkarissa viisi vuotta sitten voimaan tullut laki eri etnisiä ryhmiä edustavista vähemmistöneuvostoista paikallishallinnossa on joutunut täysremonttiin. Syynä on se, ettei neuvostoilla käytännössä ole valtaa eikä rahaa.


- Neuvostojen julkiset tehtävät ovat hyvin rajalliset, lähinnä ne voivat toimia neuvoa-antavina eliminä kouluoloja koskevissa kysymyksissä. Neuvostojen työskentely on lähes kaikkialla puhtaasti muun paikallishallinnon hyväntahtoisuuden varassa, sanoo vähemmistöneuvostojen tilannetta kartoittava sosiologi Janos Zolnay Budapestissa.

Zolnayn mukaan uutta lakiesitystä sorvaamaan on valittu parlamentaarinen työryhmä, jonka on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi 1,5 vuoden kuluessa. Uudessa laissa on tarkoitus määritellä vähemmistöneuvostojen tehtävät, valtaoikeudet ja toiminnan rahoitus nykyistä lakia seikkaperäisemmin.

Neuvostoista joka kymmenes lopetti

Unkari on koko 90-luvun ollut edistyksellisin valtio kansallisten vähemmistöjensä oikeuksien kunnioittamisessa. Vuonna 1993 säädetyn lain mukaiset ensimmäiset vähemmistöneuvostot valittiin neljä vuotta sitten pidettyjen paikallisvaalien yhteydessä.

Runsaasta 600 neuvostosta kuitenkin yli 10 prosenttia lopetti toimintansa kesken vaalikauden rahapulan, toimintavaltuuksien ja motivaation puutteen takia.

Koosta riippumatta kukin vähemmistöneuvosto saa valtiolta vuosittain 500 000 forintin (12 500 mk) määrärahan, mikä tuskin riittää puhelinlaskuihin.

Esimerkiksi eteläunkarilaisessa Szegedissä mustalaisten vähemmistöneuvosto on toiminut huhtikuusta 1996 tiloissa, joissa ei ole toimistokalusteita eikä huonekaluja. Tämän vuoden lokakuussa pidetyissä paikallisvaaleissa valittiin noin tuhat vähemmistöneuvostoa, joista valtaosa edustaa Unkarin suurinta vähemmistöryhmää, mustalaisia.

13 tunnustettua kansalaisuutta

Unkarissa on kaikkiaan 13 valtion tunnustamaa etnistä vähemmistökansallisuutta. Mustalaisten jälkeen suurimpia ryhmiä ovat saksalaiset, slovakit, romanialaiset ja serbit.

Vähemmistökansallisuuksiin kuuluvien ihmisten määrästä on Unkarissa hyvin toisistaan poikkeavia arvioita. Esimerkiksi saksalaisten virallinen määrä on 80 000, mutta saksalaiset itse arvioivat heitä olevan yli 200 000.

Unkarissa asuu eri tietojen mukaan 400 000-800 000 mustalaista, 10 000-200 000 slovakkia ja joitakin kymmeniätuhansia tai joitakin tuhansia romanialaisia, ruteeneja, serbejä, armenialaisia, kroaatteja, sloveeneja, puolalaisia, kreikkalaisia, bulgaareja ja ukrainalaisia.

STT-JHL
4.12.1998


ULKOMAAT -SIVULLE