Viikon verovinkki

Vuoden 1995 luovutustappiot vanhenevat


Vielä tänä vuonna ehdit vähentää verotuksessa vuonna 1995 syntyneen luovutustappion. Ensi vuonna vähennysoikeutta ei enää ole.


Omaisuuden myynnistä tulleen tappion voi vähentää samana vuonna toisista myynneistä saaduista voitoista. Jos tappion syntymisvuonna ei voittoja ole saatu, tappion voi vähentää kolmen seuraavan vuoden aikana saatavista myyntivoitoista eli luovutusvoitoista. Tämän vuoksi vuoden 1995 luovutustappiot uhkaavat vanhentua.

Muista pääomatuloista ei myyntitappiota saa vähentää eikä tappiota voi myöskään siirtää puolison verotukseen.

Kaupantekopäivä ratkaisee sen, minkä vuoden verotuksessa myyntivoitto tai tappio verotukseen vaikuttaa. Jos sitova kauppa tehdään tämän vuoden aikana, myyntivoitto tai tappio vaikuttavat vuoden 1998 verotukseen vaikka rahat saataisiin vasta ensi vuonna.

Vuoden 1995 tappion voi siis vähentää vielä tämän vuoden verotuksessa jos vain voitollisen kaupan ehtii tehdä tämän vuoden puolella.

Veronmaksajain Keskusliitto, Verotieto Oy
4.12.1998


TALOUS -SIVULLE