Avoin kauppapolitiikka vahvistui kriiseistä huolimatta

WTO ennustaa kaupan kasvun hidastuvan 4 prosenttiinMaailmankaupan kasvu hidastuu tänä vuonna viime vuoden ennätystahdista kansainvälisten rahoituskriisien ja Kaakkois-Aasian maiden talousvaikeuksien vuoksi.


Alkuvuoden kehityksen perusteella maailmankaupan kasvu jää 4 prosenttiin, kun kauppa viime vuonna kasvoi 10 prosenttia, arvioi Maailman kauppajärjestö WTO torstaina julkistetussa vuosikertomuksessaan.

Kasvuvauhdin hidastumisen lisäksi kauppavirtojen rakenne muuttuu tänä vuonna tavallista enemmän erityisesti Aasian maiden tuonnin vähentymisen johdosta. Maailman kokonaistuotannon kasvu jää WTO:n vuosikertomuksen mukaan vain puoleen ennen kriisiä ennustetusta ja on noin 2 prosenttia.

Talouskriisien pohja on kuitenkin jäämässä taakse. Kauppajärjestö odottaa maailmankaupan kasvun nopeutuvan ensi vuonna ja muodostuvan korkeammaksi kuin tänä vuonna. Tilanne on kuitenkin edelleen selkiintymätön ja kaikki arviot siksi tavallista epävarmempia.

Rahoituskriiseistä ja kaupan kasvun hidastumisesta huolimatta kansainvälisen kaupan avoimuus on WTO:n mukaan vahvistunut tänä vuonna. Markkinoiden avaaminen jatkui monenkeskisin, alueellisin ja yksipuolisin toimin. Lukuisat maat jatkoivat edelleen kaupan esteiden purkamista.

WTO pitää kauppapoliittisen avoimuuden kasvun jatkumista merkkinä monenkeskisen kauppajärjestelmän toimivuudesta. Edes pahimpaan kriisin joutuneet WTO:n jäsenmaat eivät ole muuttaneet kauppapolitiikkansa linjaa. Muualla maailmassakaan ei ollut nähtävissä merkkejä markkinoille pääsyn esteiden kasvusta.

"Kiina ja Venäjä nopeasti WTO:hon"

Kauppapoliittisesti ainoa selkeä takaisku oli WTO:n vuosikertomuksen mukaan Malesian syyskuussa tekemä päätös valuuttasäännöstelyn ottamisesta käyttöön ulkomaankaupassa.

Toistaiseksi ei yksikään muu WTO:n jäsenmaa ole turvautunut vastaaviin toimiin. Useat maat ovat sen sijaan ilmoittaneet, etteivät ne aio seurata Malesian esimerkkiä, todetaan vuosikertomuksessa.

Kansainvälinen rahoituskriisi korostaa WTO:n mielestä voimakkaasti tarvetta avoimen kauppapolitiikan vahvistamiseksi. Nyt pitäisi ryhtyä tehostettuihin toimiin vielä WTO:n ulkopuolella olevien maiden, erityisesti Kiinan ja Venäjän, saamiseksi monenkeskisen kauppajärjestelmän piiriin ja WTO:n jäseniksi.

Yhtenä syynä avoimen kauppajärjestelmän vahvistumiselle kriiseistä huolimatta on WTO:n arvion mukaan maailmankaupan merkityksen jatkuva kasvu. Kauppa ja globalisaatio toimivat koko maailmanlaajuisen talouskasvun vetureina.

Protektionismi kävisi useimmille maille kalliiksi, koska maailman kokonaistuotannon arvosta jo neljännes menee vientiin ja taloudet ovat pitkälle toisistaan riippuvaisia.

Maailmankauppa 25 % gbkt:sta

Riippuvuuden kasvu näkyy ulkomaankaupan kehityksessä. Tuonnin ja viennin osuus teollisuusmaiden bruttokansantuotteesta nousi WTO:n laskelmien mukaan 16,6 prosentista vuonna 1985 24,1 prosenttiin vuonna 1997.

Kehitysmaissa kaupan suhteellinen merkitys on vielä tätä suurempi. Kaupan osuus kehitysmaiden bruttokansantuotteesta nousi runsaassa vuosikymmenessä 22,8 prosentista 38 prosenttiin.

Maailmansodan jälkeisen talouskehityksen keskeinen piirre onkin WTO:n mukaan ollut maailmankaupan roolin jatkuva voimistuminen sekä talouskasvun että työllisyyden turvaajana.

Maailman henkeä kohti laskettu kokonaistuotanto kasvoi vuodesta 1948 vuoteen 1997 keskimäärin 2 prosenttia vuodessa eli yli kaksi kertaa nopeammin kuin ensimmäistä maailmansotaa edeltäneen vuosisadan aikana.

Maailmankauppa on viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana kasvanut jatkuvasti tuntuvasti nopeammin kuin maailmantuote. Samaan aikaan, kun maailman kokonaistuotannon määrä kuusinkertaistui, kasvoi maailmankauppa 17-kertaiseksi.

Ulkomaisten investointien kasvu kolmen viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on ollut WTO:n vuosikertomuksen mukaan kaupan kasvuakin nopeampaa. Talouden globaalistumista vauhdittaneet suorat sijoitukset kasvoivat vuodesta 1973 vuoteen 1997 keskimäärin 12 prosenttia vuodessa.

Maailman kokonaistuotanto kasvoi vuodesta 1947 vuoteen 1997 keskimäärin 3,7 prosenttia vuodessa. Maailmankaupan kasvu oli keskimäärin 6 prosenttia vuodessa.

Nopean talouskasvun ja globalisaation kulmakivenä on WTO:n vuosikertomuksen mukaan ollut GATT:ssa ja WTO:ssa toteutettu maailmankaupan esteiden purkaminen.

STT-IA
4.12.1998


TALOUS -SIVULLE