Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysRahanpesumääräykset tiukemmiksiSuomi kannattaa ehdotusta tiukemmaksi EU-direktiiviksi rahanpesusta. Valtioneuvosto ilmoitti torstaina eduskunnalle Suomen hyväksyvän ehdotukset, huolimatta asianajajien ja tilintarkastajien vastalauseista.


Tiukemmilla säännöillä on tarkoitus laajentaa rahanpesudirektiivin soveltamisalaa ja saattaa se ajan tasalle. Direktiivi laajenisi kattamaan pankkien ja vakuutusyhtiöiden lisäksi myös valuutanvaihtotoimistot, rahansiirtotoimistot ja sijoituspalveluyritykset.

Rahanpesun alkurikoksen määritelmää laajennetaan; rahanpesuun ei enää vaadita, että rahat ovat huumerikoksista peräisin, vaan muita mahdollisia lähteitä olisivat järjestäytynyt rikollisuus yleensä tai EU-varoilla tehdyt petokset.

Lisäksi jäsenmaat saisivat itse lisätä muitakin rahanpesun alkurikoksia. Suomessa tästä ei aiheudu muutoksia, koska lain mukaan kätkemisrikoksen taustalla voi olla mikä hyvänsä rikos.

Ilmoitusvelvollisia epäillystä rahanpesusta olisivat uuden direktiivin mukaan mm ulkopuoliset kirjanpitäjät ja tilintarkastajat, kiinteistönvälittäjät, jalokivien ja jalometallien välittäjät, rahan kuljettajat, pelikasinoiden johtajat, omistajat ja toiminnasta vastaavat.

Lakimiehet olisivat ilmoitusvelvollisia silloin, kun he auttavat tai edustavat asiakkaita esimerkiksi kiinteistöjen tai arvopaperien ostamisessa tai myymisessä, yritysten, säätiöiden tai yhteisöjen perustamisessa. Ilmoitusvelvollisuus ei koskisi tietoja, jotka lakimies saa toimiessaan asiakkaansa edustajan oikeuskäsittelyssä.

Kasinoissakin määräykset tiukkenevat; asiakas on tunnistettava, jos hän ostaa tai vaihtaa pelimerkkejä vähintään 1 000 euron arvosta.


Asianajajat vastustavat

Epäillystä rahanpesusta pitäisi ilmoittaa viranomaisille. Mikäli jäsenmaa niin päättää, voivat itsenäiset lakimiehet saada oikeuden ilmoittaa tapauksista asianajajaliitolle tai muulle ammattikunnan itsesäätelyelimelle. Yhteistyöstä viranomaisten kanssa säädetään erikseen.

Suomen Asianajajaliitto ja osa tilintarkastajia edustavista tahoista ovat vastustaneet direktiivin laajentamista oman elinkeinonsa edustajiin.

Asianajajaliitto katsoi, että esitys merkitsisi länsimaisissa oikeusvaltioissa keskeisen asiakkaan ja asianajajan keskinäisen luottamuksen rikkomista. Tilintarkastajat katsoivat esityksen rikkovan salassapitovelvollisuutta.

Valtioneuvosto taas katsoi, että nämäkin ammattikunnat on otettava direktiivin soveltamisalaan mukaan. Ammatinharjoittajat voivat työssään havaita epäilyttäviä liiketoimia, joissa voi olla kysymys rahanpesusta.

Valtioneuvosto huomauttaa myös, että Belgiassa, Britanniassa ja Ruotsissa tilintarkastajilla on jo ilmoitusvelvollisuus rahanpesuepäilyistä, Britanniassa sen lisäksi myös lakimiehillä.

EU-maiden johtajat kiirehtivät tiukempia rahanpesusääntöjä viimeksi lokakuussa Tampereen EU-huippukokouksessa. Uusien sääntöjen on määrä tulla voimaan EU:n jäsenmaissa viimeistään vuoden 2001 lopussa.

STT-MH
19.11.1999


Politiikka -sivulle