Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysSasi: Suomi tukee Euroopan elintarvikeviraston perustamistaEU:n kuluttajaneuvoston puheenjohtaja, ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasin (kok.) mukaan Suomi tukee tietyin edellytyksin Euroopan elintarvikeviraston perustamista. Hän ehdottaa myös viraston sijoittamista Suomeen.


- Pidämme virastoa tarpeellisena, sillä sen voi odottaa tuottavan yhteisötasolla lisäarvoa elintarviketurvallisuudelle Sasi sanoi avatessaan torstaina Euroopan kuluttajajärjestöjen vuosikokouksen Brysselissä.

Sasin mielestä uuden viraston pitäisi ensisijaisesti toimia asiantuntijaelimenä, joka auttaa komissiota ja kansallisia viranomaisia antamalla asiantuntijalausuntoja elintarviketurvallisuusasioissa.

- Virasto ei saa heikentää kansallista elintarvikevalvontaa ja -tarkastusta, Sasi painotti.

Uusi virasto pitäisi Sasin mukaan perustaa yhteisön sisäiseksi itsenäiseksi toimielimeksi. Sen talouden ja asiantuntemuksen riippumattomuus on turvattava. Omarahoitusta on kehitettävä siinä määrin kuin mahdollista yksikön riippumattomuuden vahvistamiseksi.

- On myös selvitettävä, missä määrin viraston henkilökunnan rekrytoinnissa voitaisiin hyödyntää olemassa olevia resursseja, Sasi sanoi.

Suomesta sijaintimaa?

Sasi ilmoitti, että jos virasto päätetään perustaa, Suomi on kiinnostunut toimimaan sen sijaintipaikkana.

- Maallamme on elintarviketeollisuuden eri osa-alueilla tarjolla korkealaatuista osaamista ja muita tutkimustoiminnan edellytyksiä. Hyvin toimiva kansallinen elintarvikevalvontamme ja tarkastuksemme vahvistaisivat osaltaan viraston käytännön toimintaedellytyksiä, Sasi sanoi.

Suomessa ei ole toistaiseksi yhtään EU:n yhteisötason laitosta. Ajatus Euroopan elintarvikeviraston perustamisesta nousi esille Helsingissä syyskuussa järjestetyssä European Food 2000-seminaarissa.

Elintarviketurvallisuus tärkeä myös WTO-neuvotteluissa

Elintarviketurvallisuus ja kuluttajien näkemykset ovat myös olleet yksi pääkysymyksistä Genevessä, jossa valmistellaan Maailman kauppajärjestön WTO:n kolmatta ministerikokousta. Ministerikokous käynnistänee maailmankaupan vapauttamiskierroksen neuvottelut Seattlessa yhdentoista päivän kuluttua.

- Euroopan unioni korostaa, että asianmukainen tasapaino on varmistettava kaupan vapauttamisen sekä kuluttajien turvallisuutta ja terveyttä koskevien kansainvälisten sääntöjen vahvistamisen välillä.

- On välttämätöntä säilyttää WTO:n jäsenmaiden oikeus ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ihmisten terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojaamiseksi samalla kuitenkin välttäen kohtuuttoman epäsuhtaisia rajoituksia, Sasi painotti.

Suomi pitänyt esillä elintarviketurvallisuutta

Ministeri Sasi totesi elintarviketurvallisuuden olleen näkyvästi esillä Suomen puheenjohtajakaudella.

Elintarviketurvallisuudesta käytiin vilkas keskustelu kuluttajaneuvoston kokouksessa marraskuun alkupuolella. Komissaari David Byrne selosti komissiossa valmisteltavana olevaa valkoista kirjaa, jossa käsitellään yhteisötason lainsäädäntösuunnitelmia ruoan turvallisuuden vahvistamiseksi.

- Suomi kannattaa monien muiden maiden tavoin yhteisötason sääntelyä mahdollisen yleisen elintarvikelain avulla. Tällainen puitedirektiivi määrittelisi elintarvikkeet ja niiden yleiset turvallisuusvaatimukset, Sasi sanoi.

Jäsenmaissa on myös menossa ruoan turvallisuutta koskeva valistuskampanja, jonka pääasiallisena kohderyhmänä ovat nuoret henkilöt. Suomessa Kuluttajaliiton toteuttama kampanja jatkuu marraskuun loppuun.

IKK
19.11.1999


Politiikka -sivulle