Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysVakuutuskentän pelimerkkejä uusjakoon

Henkiyhtiö Suomi jatkanee itsenäisenäHenkiyhtiö Suomi jatkaa mitä todennäköisimmin itsenäisenä yhtiönä. Yhtiö aikoo aloittaa uudelleen vakuutusten myynnin heti, kun yhteistyösopimus Pohjolan kanssa päättyy. Lopullisen päätöksen Suomen tulevaisuudesta tekee Suomen edustajisto ensi viikolla.


Suomi-yhtiön omistamien Pohjolan osakkeiden kohtalosta ei vielä ole esitystä. Pohjola-ryhmän Ilmarinen näyttää kuitenkin nousevan vahvaksi ostajaehdokkaaksi. Suomi-yhtiö omistaa Pohjolan osakkeista 25 prosenttia ja äänivallasta 41 prosenttia.

Suomi-yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto perustelivat kohtuullisen yllättävää ratkaisuaan sillä, että vakuutusmarkkinat ovat syksyn aikana olennaisesti muuttuneet.

Myös Suomi-yhtiön vakavaraisuus on edelleen Lisääntynyt. Yhtiön 10 miljardin markan vakuutussäästöjen lisäksi vakavaraisuutta eli ylimääräistä omaisuutta on 10-11 miljardia markkaa.

Se riittää Suomen hallituksen ja hallintoneuvoston mielestä sekä lisäetuihin että uuden liikkeen aloittamiseen.

Suomi-yhtiön vakuutuskantaa tavoittelivat Pohjola, Sampo-Leonia ja Tapiola. Fennia teki tarjouksen yhteistyöstä.

Yhtiön itsenäisen toiminnan jatkamista ei Suomi-yhtiön hallituksen puheenjohtajan Oiva Savelan mukaan missään vaiheessa suljettu pois, vaikka siitä ei viime keväänä lähdetty tekemään jatkoselvityksiä yhtä aktiivisesti kuin muista vaihtoehdoista.


Kaikki suuret ryhmät takana

Ratkaisu toiminnan jatkamisesta syntyi hallintoneuvostossa lähes yksimielisesti eli äänin 18-1. Hallintoneuvoston 21 jäsenestä yksi oli poissa, yksi totesi olevansa esteellinen. Kuka äänesti vastaan, ei kerrottu.

Tulos antaa aihetta ennakoida, että ratkaisu menee läpi myös edustajistossa. Asiasta on myös neuvoteltu poliittisesti valitun edustajiston ryhmien kanssa.

- Äänestystulos osoittaa jotakin, samoin se, että kaikki suurimmat ryhmät olivat esityksen kannalla, Suomi-yhtiön toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen sanoi.

Ratkaisu voidaan hyväksyä Suomen edustajistossa yksinkertaisella enemmistöllä, kun vakuutuskannan siirto olisi vaatinut kahden kolmanneksen tukea.

Savelan mukaan Pohjolan osakkeiden myynnille ei ole mitään aikataulua. Yhtiö on saanut useita varteenotettavia ostotarjouksia ja käy parhaillaan neuvotteluja asiasta, mutta varsinaisesta myynnistä voidaan tehdä päätöksiä vasta, kun edustajisto myöntää hallitukselle siihen valtuudet.

Savelan mukaan osakepotti voidaan myös pitää Suomen hallussa, jos aktiivisen omistajapolitiikan harjoittaminen Pohjolassa katsotaan yhtiön edun mukaiseksi.

Savela ja Hämäläinen eivät sulkeneet Pohjola-potin osalta mitään vaihtoehtoja pois. Yhteistyön Ilmarisen kanssa kuvattiin kuitenkin nousseen toimintakelpoiseksi vaihtoehdoksi. Suomi-yhtiö on Ilmarisen perustajaosakas ja omistaa 30 prosenttia sen takuupääomasta.

- Ilmarisen ostotarjous on hyvin mahdollinen ja varteenotettava ratkaisu, Hämäläinen luonnehti.


Jakeluverkko vielä auki

Suomi-yhtiö lopetti uusien vakuutusten myynnin Pohjolan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla heinäkuussa 1997 ja sitoutui tuolloin olemaan myymättä vakuutuksia viiteen vuoteen.

- Lähdemme siitä, että uusien vakuutusten myynti aloitetaan viimeistään 1.7.2002, mutta jos sopimuksia saadaan muutetuksi, jo aiemmin, Hämäläinen sanoi.

Suomen vakuutuksia hoidetaan nyt Palvelu-Pohjolan konttoreissa. Omaa jakelukanavaa yhtiöllä ei ole, mutta Hämäläisen mukaan sitä ja tulevan toiminnan puitteita selvitetään tarkemmin edustajiston kokouksen jälkeen.

- Aktiivisia neuvotteluja minkään tahon kanssa ei ole käynnissä vielä tässä vaiheessa.


Vakuutuskentän pelimerkkejä uusjakoon

Vakuutettujen omistaman henkiyhtiö Suomen hallintoneuvoston tiistai-illan kokous ei tuonut paljon valoa meneillään olevaan Suomen vakuutuskentän uudelleen järjestelyyn. Suuri kysymys kuuluu edelleen, kenelle Suomella olevat Pohjolan osakkeet lopulta päätyvät.

Vielä nyt Suomen ylin päättävä elin eli edustajisto on pitänyt itsellään oikeuden Pohjola-osakkeiden myyntiin, mutta Suomen hallitus hakee edustajistolta valtuutusta myyntiin. Suomen mukaan osakkeista on useita ostotarjouksia.

Jos osakkeet menevät Sampo-Leonialle, Pohjola päätyy osaksi uutta finanssitavarataloa. Myös Suomen toiminnan uudelleen aloittaminen muuttaa Pohjolan tulevaisuudennäkymiä.

Kun Pohjolan vahinkovakuutus on siirtymässä uuteen pohjoismaiseen If-yhtiöön, Pohjolakin on käytännössä vakavarainen henkiyhtiö. Suomesta markkinoille on tulossa uusi vakavarainen kilpailija.

Suomella vakavaraisuutta ja kokoakin riittää, vaikka yhtiöön kertynyttä ylimääräistä 10-11 miljardin omaisuutta on tarkoitus purkaa ensi alkuun noin 5 miljardin markan ylimääräisinä etuina vakuutetuille. Senkin jälkeen jaettavaa jää noin 4 miljardilla.

Loppua voidaan käyttää puskurina uuteen vakuutustoimintaan. Suomella on noin 10 miljardin markan vakuutuskanta ja sitä vastaavat säästöt.

Suomella olevien Pohjolan osakkeiden myyntiä tel-yhtiö Ilmariselle on vierastettu sijoituspiireissä, koska sen katsotaan olevan vanhanaikaista omistuksen sementointia. Sementointina myyntiä pidetään, jos Suomi ja Ilmarinen pysyvät yksissä Pohjolan kanssa.


Viinanen aikoo kampanjoida loppuun asti Pohjolan puolesta

Pohjola aikoo taistella loppuun asti itsenäisyytensä puolesta. Aseena Pohjola käyttää Suomi-yhtiön vakuutusten myyntirajoitusta.

Pohjola ei suostu Suomen toiveeseen aikaistaa vakuutusten myynnin aloittamista, ellei Suomi myy koko Pohjola-omistustaan Ilmariselle kuten Pohjola on toivonut. Suomella ja Pohjolalla on vakuutusten hoidosta yhteistyösopimus, joka päättyy kesäkuun lopussa 2002.

Kovin uhmakas Iiro Viinanen ei halua olla.
- Kaikesta on kuitenkin keskusteltava rakentavasti, Viinanen sanoo.

Toinen rakentavan keskustelun aihe on Suomi-yhtiön ilmoitus pitää Ilmarista kaikista varteenotettavimpana yhteistyökumppanina.

Viinanen aikoo vaikuttaa Suomi-yhtiön edustajien päätöksiin viimeiseen asti. Häntä kuitenkin harmittaa asian politisoituminen ja se, että "asioihin otetaan kantaa jo ennen kuin on esityksiä nähty".

Viinanen ei halua arvioida Suomen tekemää valintaa säilyä itsenäisenä. Hän ei kuitenkaan malta olla kehumatta Pohjolan tarjousta siirtää Suomen vakuutuskanta Pohjolan henkiyhtiöön.

- Itsenäisenä yhtiönä Suomi joutuu itse turvaamaan riittävän vakavaraisuuden, Pohjola olisi huolehtinut riittävän vakavaraisuuden ylläpidosta, Viinanen sanoo.


Kestävä ratkaisu haussa

Viinanen on aiemmin arvostellut valtiovallan edustajia siitä, että ne antoivat Sampo-Leonialle mahdollisuuden nurkan valtaukseen Pohjolassa. Nyt kritiikki kohdistuu Pohjolan pohjoismaiseen yhteistyökumppaniin Scandiaan. Hän pitää Scandian vetoa uskomattomana välistävetona.

Scandia kasvatti pikku hiljaa omistustaan Pohjolassa ja lopulta myi yllättäen koko osakepottinsa Pohjolan pahimmalle kilpailijalle Sammolle.

Nyt Pohjolan pääjohtaja toivoo Pohjolalle pysyvää ratkaisua. Jo henkilöstönkin takia, sillä tunnelma Iiro Viinasen vetämässä konsernissa on "tylsä".

STT-IA
24.11.1999


Talous -sivulle