Ajan suunnassa lyhyesti


Lihavalmisteiden laadussa parantamisen varaa

Vähittäismyynnissä kaupiteltavien lihan ja lihavalmisteiden laadussa on parantamisen varaa. Oulun lääninhallituksen valvontaisku paljasti, että tuotteista löytyy edelleen liian korkeita bakteeripitoisuuksia. Myös pakkausmerkinnöissä on puutteita.

Lääninhallitus otti näytteitä muun muassa makkaroista, jauhelihasta, naudan ja possun pihveistä sekä kebab-lihasta. Näytteitä kerättiin yhteensä 25 kappaletta seitsemältä eri valmistajalta Kiimingistä, Kuusamosta, Oulusta ja Rantsilasta.

Tutkimuksissa valmisteista seitsemän sai tyydyttävän ja viisi ala-arvoisen arvosanan. Hyviä näytteitä oli kolmetoista kappaletta, mutta erinomaisia tuotteita ei löytynyt yhtään.

Aistinvaraisesti tutkittuna yksi tuote osoittautui huonoksi. Huomautettavaa löytyi myös suolapitoisuuksista. Neljässä näytteessä suolapitoisuus oli ilmoitettu liian alhaiseksi ja yhdessä tuotteessa pitoisuutta ei ollut merkitty lainkaan. Kolmessa näytteessä suolapitoisuus oli ilmoitettua matalampi.

Myös tuotteiden nitraatti- ja nitriittipitoisuuksia tutkittiin, mutta ylityksiä ei todettu. Nitriittiä ja nitraattia käytetään säilöntäaineena, joka estää monien ruokamyrkytysbakteerien kasvua. Lihavalmisteissa nitriitti voi parantaa myös tuotteen väriä ja makua.

Naisia neljäsosa yksityisen sektorin johtajista

Yksityisen sektorin johtajista oli naisia 25 prosenttia ja julkisen sektorin johtajista 40 prosenttia vuonna 1995. Naisjohtajien osuus lisääntyi puolessa vuosikymmenessä yksityisellä sektorilla viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 1990.

Yksityisellä sektorilla naiset saivat vuonna 1995 joka kolmannen uusista johtajanpaikoista. Suhteellisesti eniten uusia naisjohtajia palkkasivat kiinteistöpalvelut sekä liike-elämän palvelut, miesjohtajia puolestaan tietoliikenne.

Naiset ovat yksityisellä sektorilla enemmistönä henkilöstöjohdon tehtävissä, joissa naisten osuus oli 61 prosenttia vuonna 1995. Miesjohtajia on eniten yleisjohdossa sekä teknisissä tehtävissä ja markkinointitehtävissä. Yksityisen sektorin naisjohtajien palkat olivat vuonna 1995 keskimäärin 65 prosenttia miesjohtajien palkkatasosta.

Julkisella sektorilla on saman verran miehiä ja naisia vain hyvinvointitehtävien johtajina. Ydintehtävien (hallinto) ja markkinoistettujen palveluiden (mm. elinkeinotoiminta) johdossa miesten osuus oli reilu kaksi kolmannesta ja naisten vajaa kolmannes vuonna 1995.

Tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen julkaisuun Onko huipulla tyyntynyt - Changes at the Top. Julkaisu on jatkoa vuonna 1996 julkistetulle Huipulla tuulee -julkaisulle sekä Naiset huipulla -julkaisulle, joka ilmestyi vuonna 1994.

Uudessa teoksessa kuvataan yksityisen ja julkisen sektorin johtajia 1990-luvulla kohdanneita muutoksia. Tarkasteltavina ovat mm. muutokset johtajien lukumäärissä sekä tehtäväryhmiin jakautumisessa.

Turvavyöpakko ei tehoa taksimatkustajiin

Turvavöiden käyttöpakko unohtuu yhä usein taksimatkustajilta. Vain joka neljäs taksin takapenkillä matkaavista käyttää turvavyötä, käy ilmi Liikenneturvan tuoreesta tutkimuksesta.

Turvavyön käyttö taksin takapenkillä on ollut pakollista viisi vuotta. Vuonna 1987 voimaan tullut taksin etupenkin turvavyöpakko tunnetaan paremmin. Vyö ei silti ole kiinni kuin runsaalla puolella etupenkin taksimatkustajista.

Liikenneturvan mielestä turvavöiden käytön lisääminen edellyttää aktiivista tiedotusta ja kampanjointia. Edelleen joka kolmas tienkäyttäjä on tietämätön taksin takapenkin turvavyöpakosta.

Turvavöiden laiminlyönti takseissa johtuu usein matkustajien välinpitämättömyydestä. Vyö jää käyttämättä myös unohtamisen, turvavöiden käytön väitetyn hankaluuden sekä kuljettajan ajotaitoon tunnetun luottamuksen vuoksi.

Tietoutta turvavyön käyttöpakosta takseissa kysyttiin keväällä 1 500 tienkäyttäjältä. Vyönkäytön yleisyyttä takseissa puolestaan selvitettiin tammikuussa rattijuopumusratsioissa yli 230 taksista.

Koonnut: IKK
2.7.1999


AJASSA -SIVULLE