Alkoholijuomia ostettiin viime vuonna 20 miljardilla markallaSuomessa juotiin viime vuonna seitsemän litraa alkoholia jokaista asukasta kohti. Alkoholijuomia ostettiin lähes 20 miljardilla markalla.


Vuonna 1998 alkoholia juotiin tilastojen mukaan 7,0 litraa asukasta kohti. Kun huomioidaan turistialkoholi, kotivalmistus ja salakuljetus, alkoholin kokonaiskulutus nousi 9,0 litraan asukasta kohti.

Väkevien alkoholijuomien osuus kulutuksesta nousi 28 prosenttiin. Mietojen viinien osuus nousi 16 prosenttiin, mikä johtui siiderien kulutuksen voimakkaasta kasvusta. Oluiden osuus kulutuksesta putosi 50 prosenttiin.

Tiedot käyvät ilmi Stakesin raportista Ritva Hein, Ari Virtanen, Lennart Wahlfors, Esa Österberg: Alkoholi ja huumeet 1998 -kulutus, käyttö ja haitat.

625 pulloa keskiolutta asukasta kohti

Vuonna 1998 alkoholijuomia ostettiin 19,3 miljardilla markalla eli alkoholimenot olivat 3 753 markkaa per asukas. Tämä oli 5,7 prosenttia yksityisistä kulutusmenoista. Keskiolueksi muutettuna jokainen suomalainen sylivauvasta vanhukseen "osti" 625 kolmasosalitran pulloa olutta.

Valtion alkoholitulot olivat noin 10,8 miljardia markkaa eli 5,6 prosenttia valtion tuloista, pois lukien rahoitustaloustoimet.

Suomalaisten alkoholipoliittiset mielipiteet ovat selvästi kiristyneet viime vuosina. Vuodesta 1994 vuoteen 1999 rajoitusten lieventämistä haluavien osuus on vähentynyt 41 prosentista 25 prosenttiin ja kiristämistä toivovien osuus on noussut 13 prosentista 20 prosenttiin.

Tammikuussa 1999 yli puolet vastanneista piti vallitsevia alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Entistä vapaampi suhtautuminen alkoholinkäyttöön on alentanut nuorten alkoholin kokeilu- ja käyttäjäikää 1990-luvulla. Samalla alkoholia viikoittain juovien 14 - 18-vuotiaiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti.

Huumausaineiden kokeiluja ja käyttöä kuvaavat väestökyselyt osoittavat väestön huumausainekokeilujen kaksinkertaistuneen 1990-luvulla, etenkin nuorten ja nuorten aikuisten osalta. Vuonna 1998 vajaa 10 prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä oli joskus kokeillut kannabista. Noin kolme prosenttia oli kokeillut kannabista viimeisen vuoden aikana.

Alkoholi syynä 5 prosenttiin kuolemista

Vuonna 1997 sairaaloissa kirjattiin 33 889 alkoholisairauskertaa. Kertojen määrä väheni edellisestä vuodesta, mutta oli kolmanneksen korkeampi kuin vuosikymmenen alussa.

Huumesairauksien hoitokertoja kirjattiin 7 276. Kertojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta neljä prosenttia. Puolet tapauksista oli myrkytyksiä.

Suomessa kuolee vuosittain alkoholin käytön seurauksena noin 2 300 - 2 500 henkeä, mikä on keskimäärin viisi prosenttia kaikista kuolemantapauksista. Miesten osuus alkoholikuolleisuudesta on yli 80 prosenttia.

ILPO KIURU
2.7.1999


AJASSA -SIVULLE