Yksityinen kysyntä piti yllä kasvuaBruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun. Kasvusta 2,0 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta.


Tuotannon määrä kasvoi tammi-maaliskuussa eniten metalliteollisuudessa eli 15,5 prosenttia. Kuitenkin vain sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi, kun taas muu metallin tuotanto supistui viime vuodesta.

Kaupan tuotanto kasvoi 4,8 prosenttia ja liike-elämää palveleva toiminta 4,2 prosenttia.

Rakentaminen kasvoi 4,8 prosenttia, ja erityisesti asuinrakentaminen lisääntyi viimevuotisesta. Valtion ja kuntien tuotanto sen sijaan pysyi ennallaan.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto supistui 1,5 prosenttia ja muu tehdasteollisuus 2,4 prosenttia. Myös liikenteen tuotanto laski prosentin, kun teollisuuden kuljetukset vähenivät. Sekä maa- että metsätalous supistuivat noin 4 prosenttia.

Vienti supistui 1,6 prosenttia ja tuonti pysyi saman suuruisena kuin vuotta aiemmin. Talouden kasvua pitikin yllä yksityinen kysyntä: yksityiset kulutusmenot kasvoivat 4,3 prosenttia ja yksityiset investoinnit 12,5 prosenttia.

Kansantalouden palkkasumma lisääntyi runsaat kuusi prosenttia. Toimintaylijäämä pieneni noin viisi prosenttia. Reaalinen kansantulo lisääntyi puolitoista prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuusta. Siihen sisältyy ulkomaankaupan tuonnin ja viennin hintojen vaikutus.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

IKK
2.7.1999


TALOUS-SIVULLE