Palkansaajakeskusjärjestöt: EU-tason koordinaatio lisääntyy, mutta hitaastiSuomalaiset palkansaajakeskusjärjestöt kiistävät antaneensa valtakirjan EU:n liittovaltiokehitykselle, vaikka järjestöt olivat mukana hyväksymässä Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n linjausta EU:n kehittämisestä kohti poliittista unionia.


STTK:n puheenjohtaja Esa Swanljung (sd.) nimeäisi tavoitteen ennemmin sosiaaliseksi unioniksi.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen (sd.) myönsi, että eri mailla ja eri ammattiliikkeillä on selviä painatuseroja. Nyt tehdyt päätökset eivät kuitenkaan tähtää kiinteään poliittiseen unioniin.

- Mutta se on selvää, että rahaliitto EMU sysäsi talous-, korko-, finanssi- ja työmarkkinapolitiikan koordinaation tarpeen ehkä nopeammaksi kuin mitä alkuvaiheessa kuviteltiin.

Ihalainen kuvasi koordinaatiota talous- ja työmarkkinapolitiikassa silti yhä hauraaksi.

Mm. ruotsalaiset ja tanskalaiset kokousedustajat arvostelivat julkilausuman muotoilua. Swanljungin mukaan tavoitteena on vain harmonisoinnin kautta estää mm. sosiaalinen tai verotuksellinen dumppaus palkansaajien kustannuksella. Kyse on linjausten yhtenäistämisestä, ei siitä, että päätökset tehdään yhdessä paikassa.

- Tosiasiallista harmonisointiahan tapahtuu koko ajan, myös korvien välissä, Swanljung huomautti keskusjärjestöjen yhteisessä lehdistötilaisuudessa perjantaina. Hän kertoi itse mm. seuraavansa Euroopassa tehtäviä työehtosopimuksia nyt huomattavasti tarkemmin kuin ennen Suomen kahta viime tupoa.

Hän ei myöskään uskonut, että ammattiliittojen toimivallan siirtämisessä EAY:lle edettäisiin kovin nopein askelin. Nyt EAY:lle myönnetään neuvottelu- ja toimivalta kussakin asiassa erikseen. Suomalaisilla on ollut oma edustus kaikissa neuvotteluryhmissä.

Akavan puheenjohtaja Risto Piekka (kok.) oli tyytyväinen, että EAY ottaa yhä paremmin huomioon korkeasti koulutettujen erilaisuuden ja erityistarpeet. Tätä kuvaa mm. työaikaa koskeva kannanotto ja ylempien toimihenkilöiden Eurocadres-järjestön aseman vahvistuminen.

Lisää avoimia ovia

Palkansaajapuolen yhteisen Brysselin-toimiston johtaja Heikki Pohja näki historiallisen muutoksen EAY:n asemassa sen kehityttyä löyhästä lobbarista ammatilliseksi keskusjärjestöksi: palkansaajat ovat nyt pääsemässä järjestäytyneesti vaikuttamaan Euroopan-tason päätöksentekoon.

- Muutos avaa ovet kaikkiin niihin paikkoihin, joissa päätökset tehdään.

Hän kuvaa EAY:tä sisäisesti varsin yhtenäiseksi. Vaikka erityisesti tanskalaiset äänestyttivät edustajakokouksessa paljon, kyse oli enemmin heidän sisäisestä keskustelustaan kuin EAY:n merkityksen kyseenalaistamisesta.

Eurooppalaiset ammattijärjestöt sitoutuvat auttamaan toistensa jäseniä

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ajaa työmarkkinajärjestelmän eurooppalaistamisen rinnalla myös ammattiliittojen eurooppalaistamista. EAY:n jäsenjärjestöt lupaavat jatkossa tarjota tarvittaessa apuaan muista EAY-maista tulleille työntekijöille.

EAY:n jäsenjärjestöt hyväksyivät sopimuksen perjantaina Helsingissä EAY:n yhdeksännen edustajakokouksen viimeisenä päivänä.

Edustajakokous valitsi kokouksen päätteeksi nykyisen johdon jatkamaan alkavan nelivuotiskauden. EAY:n puheenjohtajana jatkaa itävaltalainen Fritz Verzetnitsch ja pääsihteerinä italialainen Emilio Gabaglio.

Vertzetnitsch on toiminut tehtävässään vuodesta 1993 ja Gabaglio vuodesta 1991.

STT-IA
2.7.1999


POLITIIKKA -SIVULLE