Eurekaan laaja informaatioteknologian ohjelmistoprojektiEurooppalaiset informaatioteknologian yritykset käynnistävät laajan kahdeksanvuotisen ohjelman Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi tietotekniikan ohjelmistomarkkinoilla.


Asiaa koskeva tutkimusohjelma hyväksyttiin tiistaina Istanbulissa pidetyssä Eurekan ministerikokouksessa uudeksi Eureka-hankkeeksi. ITEA-ohjelmaan suunnitellaan käytettäväksi yhteensä noin 3,2 miljardia euroa eli noin 20,8 miljardia markkaa.

ITEA on suurin kolmesta uudesta Eurekan niin sanotusta klusterihankkeesta. Siihen osallistuvat mm. Alcatel, Bosch, Bull, DaimlerChrysler, Italtel, Nokia, Philips, Siemens, Thomson ja Barco. Hanke muodostaa puitteet koko informaatio- ja telekommunikaatioteknologian kattaville ohjelmistoprojekteille.

Eurooppalaiset yritykset haluavat ITEAn avulla kuroa umpeen kuilun erityisesti Yhdysvaltain ohjelmistoteollisuuteen. Tutkimushankkeet ulottuvat telekommunikaatiojärjestelmistä elektroniseen kauppaan, älykortteihin, tulevaisuuden kuluttajatuotteisiin, autojen multimediajärjestelmiin, tietoturvallisuuteen ja digitaaliseen televisioon.

- Tavoitteena on kehittää yhteisiä ja yhteensopivia tietointensiivisiä järjestelmiä ja ohjelmia. Olemassaolevan "ohjelmistokuilun" täyttäminen on elintärkeää koko alan eurooppalaiselle teollisuudelle, sanoi ITEAn johtaja Vincent Evers.

Eversin mukaan ohjelmistot ja tieto muodostavat yhä keskeisemmän osan informaatioteknologian tuotannosta ja määrittävät tuotteiden arvoa. Kuluttajille laitteiden yhteensopivuus on elintärkeää. Ohjelmistot laajasti nähtynä ovat käynnissä olevan digitaalisen vallankumouksen avaintekijä, totesi Evers.

Liettua uudeksi jäsenmaaksi

Istanbulin kokouksessa hyväksyttiin yhteensä 156 uutta Eureka-hanketta. Klusterihankkeiden lisäksi niihin on sovittu jo 310 miljoonan euron tutkimusvarat. Suomalaisia yrityksiä osallistuu 14 uuteen Eureka-hankkeeseen.

Liettua hyväksyttiin tiistaina uudeksi Eurekan jäsenmaaksi. Euroopan korkean teknologian yhteistyöhankkeeseen osallistuu sen liittymisen jälkeen 26 Euroopan maata. Istanbulissa Eurekan puheenjohtajuus siirtyi Turkilta Saksalle.

Istanbulin kokouksessa Eurekan toimintaa päätettiin ryhtyä tehostamaan. Eurekan hallintoa virtaviivaistetaan ja kevennetään. Samalla jäsenmaat lupasivat vahvistaa Eurekan rahoituspohjaa.

Eurekan sihteeristön johtoon Tekesistä syksyllä siirtyvä teknologiajohtaja Heikki Kotilainen piti Istanbulin kokousta hyvänä lähtökohtana Eurekan toiminnan elvyttämiselle.

- Uuden suppean 6-7 maan johtoryhmän muodostaminen auttaa taas vauhdittamaan toimintaa, joka on päässyt liiaksi jäykistymään. Puheenjohtajavuoroon tuleva Saksa ilmoitti osaltaan ryhtyvänsä toimiin Eurekan toiminnan kehittämiseksi, sanoi Kotilainen.

Istanbulissa keskusteltiin myös ministerikokousten muuttamisesta vain joka toinen vuosi pidettäviksi, mutta mitään päätöksiä asiasta ei tehty.

Ikkuna auki teollisuudelle

Kotilaisen mukaan tavoitteena on saada suuret yritykset taas viime vuosia aktiivisemmin mukaan Eurekan toimintaan. Omalta osaltaan Kotilainen toivoi, että uuteen johtoryhmään saataisiin myös teollisuuden edustus.

- Johtoryhmään pitäisi saada joku todella raskaan sarjan liikemies. Uskon, että asiat saisivat uutta vauhtia, jos siellä olisi joku Ollilan kaltainen teollisuuden edustaja, sanoi Kotilainen.

Odotukset Eurekan tulevaisuuden suhteen paranivat Kotilaisen mielestä huomattavasti kokouksen aikana. Hän sanoi pitävänsä Eurekaa korvaamattomana innovaatioverkostona Euroopalle.
- Jos Eurekaa ei olisi, tällä alueella olisi vain suuri tyhjiö.

Kotilainen näki hyviä mahdollisuuksia Eurekan innovaatioverkkojen vahvistamisessa ja korosti toiminnan viemistä mahdollisimman lähelle yrityksiä.
- Ikkuna on nyt auki teollisuudelle. Sen kannattaa tarttua Eurekan tarjoamiin mahdollisuuksiin, Kotilainen sanoi.

Eurekan toimintaa voidaan tehostaa myös uusilla satelliittihankkeilla ja kehittämällä yhteistyötä Yhdysvaltain ja Aasian maiden kanssa, totesi Kotilainen.

STT-IKK
2.7.1999


AJASSA -SIVULLE