Kuluttaja-asiamies vei HPY:n markkinatuomioistuimeenKuluttaja-asiamies on vienyt Helsingin Puhelimen markkinatuomioistuimeen, koska yhtiö perii 30 markan lisämaksun puhelinlaskun eräpäivän siirrosta.


Kuluttaja-asiamies pitää lisämaksun perimistä maksuvaikeuksissa olevilta asiakkailta kohtuuttomana sopimusehtona. Kuluttaja-asiamies Erik Mickwitz katsoo, että HPY käyttää hyväkseen vastuullisen kuluttajan tarvetta huolehtia laskujensa maksamisesta ajallaan.

Helsingin Puhelin perii 30 markan maksun kaavamaisesti jo lyhytaikaisestakin eräpäivän siirrosta. Tämän lisäksi asiakas joutuu maksamaan huomautuskirjeestä toiset 30 markkaa sekä viivästyskoron.

Maksuvaikeuksiin joutuneelle kuluttajalle olisi edullisempaa jättää eräpäivä siirtämättä ja maksaa ainoastaan huomautuskirjeestä, toteaa Mickwitz.

Puhelin välttämätön

Puhelin katsotaan välttämättömyyspalveluksi ja säädöksissä on rajoitettu teleyritysten oikeutta sulkea liittymä maksamattoman laskun vuoksi, muistuttaa Mickwitz.

Jos maksuviivästys johtuu sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä, liittymää ei saa sulkea, jos lasku maksetaan viimeistään kuukauden kuluttua maksukehotuksen lähettämisestä.

Voidakseen vedota näihin syihin, kuluttajan on kuitenkin otettava yhteyttä teleyritykseen ja sovittava uudesta eräpäivästä. HPY:n tästä yhteydenotosta perimä maksu lisää maksuvaikeuksissa olevan kuluttajan kustannuksia entisestään, katsoo Mickwitz.

Kuluttajan on yleensäkin vaikea seurata puhelinlaskunsa kehittymistä, eikä laskun loppusummaa voi tietää etukäteen, perustelee Mickwitz.

STT-IKK
2.7.1999


AJASSA -SIVULLE