Kauppalaivaston kilpailuedellytyksiin ei muutoksiaHallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta ei puolla liikenneministeriön esitystä, joka liittyy Suomen kauppalaivaston kilpailuedellytysten parantamiseen.


Valiokunta ei tiistaisessa kokouksessaan taipunut puoltamaan toimia, joiden nettokustannukset valtiolle olisivat noin 50 miljoonaa markkaa.

Liikenneministeriön esitys koski tonnistoveroa, miehistökustannusten tuen laajentamista sekä korkotukilainajärjestelmää. Liikenneministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela sanoo, että näistä toimista aiheutuisi valtiolle noin 50 miljoonan markan nettokustannukset.

- Useissa muissa EU-maissa esimerkiksi tonnistovero on jo käytössä ja tarkoituksena oli lähinnä taata suomalaisille samantapaiset toimintamahdollisuudet kuin muiden EU-maiden kauppalaivastoilla on, Korpela selvittää.

Tonnistoverotus suurten varustamojen toive

Etenkin suuret ja kannattavat varustamot ovat ajaneet tonnistoverotuksen tuomista Suomeen. Tonnistovero tarkoittaa sitä, että aluksen koon mukaan maksetaan tietty vuosittainen maksu yhtiön tuloksesta riippumatta. Veron ansiosta pääomien kerryttäminen esimerkiksi investointeja varten olisi nykyistä helpompaa.

Esityspaketin toinen kohta liittyi miehistökustannusten tuen laajentamiseen.

- Lastialuksia tuetaan jo tällä hetkellä niin, että valtio maksaa takaisin ennakkoverot ja osan sosiaalikustannuksista. Ministeriö ehdotti tämän tuen laajentamista, mutta tukea ei ehdotettu laajennettavaksi matkustaja-aluksiin, kuten vaikkapa Saksassa on tehty.

- Saksan lipun alla purjehtiva matkustaja-alus hyötyy siis sekä tonnistoverosta että miehistösubventiosta, Korpela vertaa.

Nyt hylätty ehdotus muistutti ministeriön aikaisempaa esitystä, jota talouspoliittinen ministerivaliokunta ei suostunut puoltamaan viime syksynä. Tiistaina torjuttuun esitykseen kuitenkin liittyi uutena piirteenä korkotuki, jonka puolesta etenkin pienemmät varustamot ovat puhuneet.

Eduskunta hyväksyi kuluvan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä korkotukilainajärjestelmän, jonka jatkamista liikenneministeriö nyt ehdotti. Ministerivaliokunnan tuoreen päätöksen vuoksi järjestelmä jää kertaluonteiseksi.

Kauppalaivat ulkomaisiin rekistereihin?

Liikenneministeriö ei aio tehdä uutta kauppalaivaston kilpailuedellytysten parantamiseen liittyvää esitystä. Asiaa ei myöskään ole tarkoitus ottaa enää uudelleen esille ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Liikenneministeriön Korpela sanoo, että nyt on elinkeinonharjoittajien vuoro tehdä asiasta omat johtopäätöksensä.

- Uusia laivoja tuskin tulee Suomen lipun alle. Liikenneministeriön arvion mukaan esityksen hyväksyminen olisi johtanut siihen, että 30-40 laivaa olisi pelastettu Suomen lipun alle, Juhani Korpela sanoo.

Ministeriön esitys koski lähinnä lastialuksia, mutta esimerkiksi tonnistovero hyödyttäisi myös kannattavia matkustajalaivayrityksiä. Viking Linen toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund ihmettelee, ettei Suomessa haluta edetä samaan suuntaan muiden Euroopan maiden kanssa.

- Suomalaisena varustajana katson, että tämä on takaisku kilpailukyvyllemme. Kilpailemme muun muassa virolaisten varustamojen kanssa ja niiden henkilöstökustannukset ovat vain yksi neljäsosa suomalaisten vastaavista kustannuksista, Eklund sanoo.

STT-IKK
2.7.1999


TALOUS-SIVULLE