Kuntaliitolta vaatimuslista ensi vuoden budjettiinKuntaliitto pitää tärkeänä, että hallitusohjelman kunta-asioita koskevat linjaukset toteutetaan valtion ensi vuoden talousarviossa.


Kuntaliitto vaatii hallitusohjelman mukaisten 1,1 miljardin markan kuntatalouden tukitoimien toteuttamista. Kuntataloutta on liiton mielestä vakiinnutettava mahdollistamalla maksutulojen korottaminen ja nostamalla kiinteistöveron alarajoja.

Kuntien taloutta tukee myös hallitusohjelman mukainen yhteisöveroprosentin korotus ja se, että osa kirkon yhteisöveron tuotosta siirretään kunnille, Kuntaliitto sanoo kannanotossaan.

Ansiotulovähennyksen mahdollisesta korottamisesta aiheutuville kuntien tulomenetyksille liitto vaatii kompensaatioita.

Kuntatalouden ongelmana voimakas eriytyminen

Ajankohtaisista ongelmista vakavimpana Kuntaliitto pitää kuntien talouden eriytymistä. Kehitys ei kuntajärjestön mukaan pysähdy ilman erityistoimia.

- Myönteisen talouskehityksen aikaansaama verotulojen lisäys kohdentuu kuntiin hyvin epätasaisesti. Myös yhteisöveron muutokset ohjautuvat ensi sijassa suurille kasvukeskuksille ja niitä ympäröiville seuduille, Kuntaliitto sanoo.

Mahdollisen ansiotulovähennyksen aiheuttamien kunnallisverotulojen menetysten liitto sanoo rasittavan erityisesti matalan tulotason kuntia.

Harkinnanvaraisiin avustuksiin väliaikainen korotus

Liitto esittää harkinnanvaraisten avustusten korottamista vuosiksi 2000 ja 2001, jotta peruspalvelut koko maassa toimivat.
- Samoin on huolehdittava, että nykyisen valtionosuusjärjestelmän siirtymäajan päättyminen ei aiheuta millekään kunnalle kohtuuttomia vaikeuksia, liitto vaatii.

Liiton vaatimuslistalle kuuluu myös täysimääräisten indeksitarkistusten tekeminen kuntien valtionosuuksiin. Muunlaisen ratkaisun se sanoo merkitsevän valtionosuusleikkauksia.

Kuusivuotiaiden esiopetukseen ensi vuonna

Kunnat ovat Kuntaliiton mukaan valmiita järjestämään esiopetuksen koko kuusivuotiaiden ikäluokalle syksyllä 2000. Sen toteuttamisessa niin kuntien kuin valtionkin on liiton mielestä vastattava osuudestaan.

Valtionosuuksia esiopetukseen vaaditaan myönnettäväksi täysimääräisinä.

ILPO KIURU
2.7.1999


POLITIIKKA-SIVULLE