Vuosi 1998 paperiteollisuudelle välivuosiSuomen paperiteollisuuden kilpailukyky heikkeni kilpailijamaihin verrattuna viime vuonna selvästi. Tämä johtui etenkin Ruotsin ja Kanadan toiminnan tehostumisesta, sanotaan paperiteollisuuden suoritus- ja kilpailukykyä käsittelevässä raportissa.


Kilpailukyvyn heikentyminen selittyy osittain myös sillä, että suomalaisessa paperiteollisuudessa vertailuvuodet 1997 ja 1998 olivat varsin erilaisia.

Viime vuosi oli paperiteollisuudelle eräänlainen välivuosi, jolloin paperi- ja massamarkkinoilla odotettiin hintojen ja kapasiteetin käyttöasteen kohoamista, Eero Artto ja Risto Juurmaa summaavat tuoreessa raportissaan.

- Suomella oli kilpailijamaihin verrattuna merkittävä, noin kymmenen prosentin kilpailukykyetu vuonna 1997. Viime vuonna Suomen paperiteollisuus menetti etunsa ja Suomi putosi samaan sarjaan kilpailijamaiden kanssa. Ruotsilla on nyt 0,1 prosentin etumatka, mutta Suomi on yhä Kanadan ja Yhdysvaltojen edellä, yliassistentti Risto Juurmaa sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että tarkastelujakson pituus tulee ottaa kilpailukyvystä puhuttaessa huomioon.

- Mikäli kilpailukykyä tarkastellaan kahden vuoden liukuvilla keskiarvoilla, Suomella on yhä selvää kilpailukykyetua. Mikäli verrataan vain vuotta 1998 vuoteen 1997, huomataan, että kilpailukykyetu todella putosi viime vuonna, Risto Juurmaa sanoo.

Hänen mukaansa tämä johtuu useista eri tekijöistä. Esimerkiksi ruotsalaisen Storan laskeminen suomalaiseen aineistoon heikensi suomalaisten ja paransi ruotsalaisten tuloksia.

Kilpailukyvyn jyrkkä heikentyminen viime vuonna selittynee myös ainakin osittain sillä, että paperiteollisuudessa toimivien suomalaisyritysten muut tulot olivat vuonna 1997 poikkeuksellisen suuret. Yhtiöt saivat rahaa etenkin osakekaupoista.

Suhteessa Ruotsiin Suomen paperiteollisuuden kilpailukyky heikkeni viime vuonna yhdeksän prosenttia ja suhteessa Kanadaan 9,7 prosenttia.

Kanada ja Ruotsi ovat parantaneet kannattavuuttaan merkittävästi, kun taas Suomi ei ole pystynyt vastaavaan, Juurmaa sanoo.

Suomi investoi muita rohkeammin

Suomen paperiteollisuuden kannattavuus heikkeni viime vuonna eri tunnusluvuilla mitattuna. Nettovoitto suhteessa liikevaihtoon oli viime vuonna 4,6 prosenttia verrattuna toissa vuoden 10,8 prosenttiin. Esimerkiksi Ruotsin vastaava luku kasvoi viime vuonna 5,2 prosenttiin edellisen vuoden 2,4 prosentista.

Oman pääoman tuottoprosentti oli Suomessa viime vuonna 7,7, verrattuna edellisen vuoden 21,9 prosenttiin. Esimerkiksi Kanadassa sama luku kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttiin edellisen vuoden negatiivisesta 0,3 prosentista.

Kilpailijamaihin verrattuna Suomen paperiteollisuus investoi ahkerasti. Pitkällä aikavälillä Suomen paperiteollisuuden nettoinvestoinnit ovat olleet liikevaihtoon suhteutettuina noin kahdenkymmenen prosentin luokkaa. Kilpailijamaissa vastaava luku on ollut noin kymmenen prosenttia.

Investointihalu ja suunnitelmien toteuttaminen näyttävät raportin mukaan tuottaneen osakkeenomistajille varsin hyviä tuloksia. Suomen paperiteollisuuden investoinnit näyttävät onnistuneen hyvin eivätkä tutkijoiden saamat tulokset viittaa pääoman tehottomaan käyttöön.

STT-IKK
2.7.1999


TALOUS-SIVULLE