Häkämies: Slovakialaisten turvapaikka-anomukset käsiteltävä kiireestiSisäministeri Kari Häkämies (kok.) kiirehtii Slovakiasta Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden asioiden käsittelyä. Keskustelua on herättänyt, tarvitsevatko EU:n jäsenyyttä hakevan valtion kansalaiset turvapaikkaa.


Suomeen tuli juhannuksen aikaan ja vielä kuluvan viikon maanantaina lähes 400 Slovakian romania. He ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta.

Turvapaikanhakijoista yli puolet sijoitettiin Alavuden vastaanottokeskukseen ja loput vastaanottokeskuksiin ympäri maata.

Slovakian romanien saapuminen Suomeen on herättänyt keskustelua siitä, tarvitsevatko EU-jäsenyyttä hakevan valtion kansalaiset turvapaikkaa. Samoin on perätty sitä, miten heidän hakemustensa kanssa tulisi menetellä.

Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia

Sisäministeri Häkämies kertaa kansainvälisen oikeuden periaatteita, joiden mukaan valtiot voivat itse päättää siitä, keiden ulkomaalaisten ne sallivat tulla alueelleen ja oleskella siellä.

- On kuitenkin useita sopimuksia, joihin Suomi on liittynyt ja jotka rajoittavat valtioiden oikeutta päättää jo maahan saapuneiden ulkomaalaisten poislähettämisestä. Nämä sopimukset säätelevät osittain myös ulkomaalaisten maahan päästämistä. Siksi jokaisen kansainvälistä suojelua pyytävän hakemus on tutkittava asianmukaisesti, Häkämies sanoo.

Suomi on muiden EU-maiden tavoin sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin. Sen myötä Suomikaan ei voi kieltäytyä ottamasta vastaan turvapaikkahakemuksia.

Turvapaikka annetaan, jos hakijalla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta.

Nopeutettu käsittely perusteettomalle hakemukselle

Ulkomaalaislain mukaan turvapaikkahakemus voidaan käsitellä nopeutetussa menettelyssä, jos hakemusta voidaan pitää ilmeisen perusteettomana. Hakemusta voidaan pitää perusteettomana, ellei perusteeksi ole esitetty vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai vainon pelkoa.

- Samoin perusteettomana voidaan pitää hakemusta silloin, kun hakija voidaan palauttaa turvalliseen maahan, jossa hän olisi voinut saada suojelua. Dublinin yleissopimuksen nojalla voidaan turvapaikanhakija palauttaa tietyin edellytyksin toiseen EU-maahan, Häkämies muistuttaa.

Nopeutetussa menettelyssä ulkomaalaisvirasto alistaa turvapaikkapäätöksen Uudenmaan lääninoikeuden päätettäväksi. Lääninoikeus siis viime kädessä päättää siitä, pidetäänkö hakemusta ilmeisen perusteettomana.

Jos lääninoikeus katsoo, että kyseessä ei ole ilmeisen perusteeton turvapaikkahakemus, asia käsitellään uudelleen ulkomaalaisvirastossa ja viraston päätöksestä voi valittaa.

Tavallisesti asian käsittely valitusasteineen kestää useita kuukausia eikä turvapaikanhakijoita siis ulkomaalaislain mukaan voida palauttaa välittömästi.

Häkämies kiirehtii käsittelyä

- Olen pyytänyt turvapaikkatutkintaa suorittavaa poliisia ja turvapaikkapäätöksiä tekevää ulkomaalaisvirastoa nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä kyseessä olevissa tapauksissa, Häkämies sanoi keskiviikkona.

Ulkomaalaisvirasto on jo tehnyt Slovakiasta tulleille turvapaikanhakijoille nopeutetussa menettelyssä päätöksiä, jotka lääninoikeuden on vielä käsiteltävä. Yhdessä tapauksessa lääninoikeus on palauttanut hakemuksen ulkomaalaisvirastolle. Lääninoikeus katsoi, ettei hakemusta voitu pitää ilmeisen perusteettomana.

Asiasta keskustellaan perjantaina 2.7. korkealla virkamiestasolla sisäasiainministeriön, työministeriön ja ulkoasiainministeriön kesken.

ILPO KIURU
2.7.1999


POLITIIKKA-SIVULLE