Sosiaali- ja terveysministeriön ja kehitysavun määrärahat päätetään vasta budjettiriihessäSosiaali- ja terveysministeriön sekä kehitysyhteistyön määrärahat päätetään vasta kuun lopulla pidettävässä budjettiriihessä. Tämä selvisi maanantaina alkaneissa valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden välisissä budjettineuvotteluissa.


Myös valtion asuntotuotannon määrärahat säilyivät vielä maanantaina hämärän peitossa, mikä tavallisesti kielii neuvotteluissa syntyneistä erimielisyyksistä. Valtion asuntorahaston asuntotuotannosta vastaa toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes (vas.).

Sen sijaan ulkoministeriön, oikeusministeriön ja puolustusministeriön määrärahoista päästiin sopuun vaikeuksitta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä epäsopua syntyi lähinnä kuntien talouteen liittyvissä peruspalveluasioissa, kuten terveydenhoitokysymyksissä, jotka kuuluvat peruspalveluministeri Eva Biaudetin (r.) toimialaan. Yksityiskohdista tai erimielisyyksien suuruuksista ei ministeriössä maanantaina kerrottu.

Ympäristöministeri Satu Hassi (vihr.) ei puolestaan päässyt sopuun valtiovarainministeri Sauli Niinistön (kok.) kanssa kehitysavun määrästä ja suuntaamisesta. Hassin mukaan riidassa on kyse kymmenistä miljoonista markoista.

Kärhämää syntyy eritoten siitä, kuinka paljon Kosovolle myönnettävää apua voi vähentää muusta kehitysavusta. Hassi kertoo pelkäävänsä, että jos koko kehitysavun kasvu suunnataan Kosovoon, se voi vähentää muuta avustustyötä. Lisäksi kyse on siitä, mitä budjetin eri momenteilta olevia varoja voi luokitella kehitysyhteistyörahoiksi.

Kehitysapurahoista päästään päättämään vasta, kun ensin on tehty kansainväliset päätökset Kosovon auttamisen työnjaosta ja rahoittamisesta eli paljonko rahaa tulee EU:lta ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Valtiovarainministeriön mielestä Kosovon auttaminen ei saa nostaa kehitysyhteistyöhön tarvittavaa rahamäärää.

Kehitysavusta vastaavat toivoivat, että kehitysapukohteista voitaisiin päättää jo nyt, jolloin Kosovon auttaminen hoidettaisiin tarvittaessa lisärahoituksella.

Neuvotteluissa ei kajottu päätökseen pitää kehitysavun taso 0,34 prosenttina bruttokansantuotteesta. Talouskasvu nostaisi kehitysavun 2,3 miljardista noin 2,5 miljardiin markkaan.

Ympäristöministeriön esitykset menivät läpi

Ympäristöministeriön omat menot menivät läpi kehysten mukaan tehtyjen esitysten mukaisesti. Edellisissä budjettineuvotteluissa vähennettiin ympäristön suojeluun sekä yhdyskuntiin, alueiden käyttöön ja luonnonsuojeluun suunnattavia varoja.

Kaksi kolmasosaa ympäristöministeriön varoista kuluu asumistukeen ja muihin valtion asumismenoihin, jotka kuuluvat toisen valtiovarainministerin Siimeksen toimialaan. Varsinaiseen ympäristönsuojeluun menee runsas miljardi.

Valtion rahoittamasta asuntotuotannosta ei maanantaina käytyjen neuvottelujen jälkeen annettu tietoja. Neuvottelujen sanottiin "olevan kesken".

Valtiovarainministeri Niinistö lupaili viime viikolla budjettirunkoa esitellessään, että valtio tukee asuntotuotantoa noin 7 miljardilla markalla.

Varat suunnataan budjetin ulkopuolisen Valtion asuntorahaston kautta aravalainoina ja korkotukilainoina. Täksi vuodeksi araviin myönnettiin 3,9 miljardia ja korkotukilainoihin 3 miljardia markkaa.

Velkaneuvonta jää budjettiriiheen

Oikeusministeriön budjettineuvotteluista jäi budjettiriiheen ratkaistavaksi velkaneuvonnan lakisääteistäminen. Oikeusministeri Johannes Koskinen (sd.) kertoi neuvottelujen jälkeen, että asia siirtyy budjettiriiheen, koska lakisääteistämistä esittänyt oikeusministeriön työryhmä sai työnsä valmiiksi vasta maanantaina.

Suuri ongelmia oikeusministeriön budjetissa ei Koskisen mukaan ole. Koskisen toiveissa on saada budjettiin Vantaan lääninvankilan rakennustöiden aloittaminen, mitä on vuosien varrella lykätty useaan kertaan, kun on haluttu hillitä julkista rakentamista suhdannesyistä.

Myöskään puolustusministeriön budjetista ei syntynyt mainittavia kiistoja. Puolustusministeri Jan-Erik Enestamin (r.) mukaan hänen ministeriönsä pysyi esityksissään hyvin kehyksissä.

Merkittävintä uutta puolustusministeriön budjetissa on Kosovon rauhanturvaoperaatioon osallistuminen, minkä kustannuksista noin puolet rahoitetaan puolustusministeriön kautta. Ensi vuoden aikana operaatioon tarvitaan ainakin 320 miljoonaa markkaa.

Budjettineuvottelut jatkuvat tiistaina maa- ja metsätalousministeriön, sisäministeriön, liikenneministeriön, työministeriön ja opetusministeriön osalta. Viimeisenä käsitellään kauppa- ja teollisuusministeriö perjantaina. Hallituksen budjettiriihi alkaa sunnuntaina 25. heinäkuuta.

STT-IA
6.7.1999


POLITIIKKA -SIVULLE