Kemialliset aseet kieltävään sopimukseen tuli uusia maita mukaanKemialliset aseet kieltävään sopimukseen on liittynyt uusia maita. Nigerian, Sudanin, Vatikaanin, Viron ja Mikronesian mukaantulon myötä sopimusvaltioiden määrä on noussut 126:een.


Kemiallisten aseiden valmistamisen, varastoimisen ja toisten käyttöön luovuttamisen kieltävä sopimus tuli voimaan vuonna 1997. Sopimus myös velvoittaa kemiallisia aseita omistavat maat hävittämään varastonsa kymmenessä vuodessa.

Sopimusta valvomaan perustetun järjestön OPCW:n pääsihteeri Jose Bustani kertoi alkuviikosta Haagissa, että noin 3 000 tonnia kemiallisiksi aseiksi käypiä aineita on jo tuhottu.

Kemiallisista aseista eroon pääsemisen tiellä on vielä kuitenkin esteitä. Bustani vetosikin järjestön vuosikokouksessa Israelin uuteen hallitukseen, jotta se ratifioisi eli hyväksyisi lopullisesti entisen hallituksen päätöksen liittyä sopimukseen.

Bustani vetosi myös Egyptiin, Libanoniin, Libyaan, Syyriaan ja Jemeniin, jotta ne luopuisivat ennakkoehdostaan. Nuo maat näet katsovat, että koska Israel ei ole liittynyt ydinaseiden leviämisen estämiseksi solmittuun ns. ydinsulkusopimukseen, eivät ne liity kemialliset aseet kieltävään sopimukseen.

Myös Irak ja Pohjois-Korea tulisi Bustanin mielestä saada liittymään sopimukseen.

500 tarkastusta

Bustani vetosi myös jäsenmaihin, jotta ne antaisivat kaikki tiedot, joiden esittämiseen sopimus velvoittaa.

Yhdysvallat arvioi pystyvänsä hävittämään kemiallisiksi aseiksi soveltuvat aineet vuoteen 2007 mennessä. Venäjä sen sijaan ei Bustanin mukaan pysty hävittämään kemiallisen aseen varastojaan kymmenessä vuodessa, ellei se saa huomattavaa apua ulkomailta.

OPCW on tähän mennessä tehnyt yhteensä 500 tarkastusta, joilla on valvottu, pitävätkö ilmoitukset paikkansa ja kuinka aineita on hävitetty.

Yksi järjestön seitsemästä tutkimuslaboratoriosta on suomalainen VERIFIN-tutkimuslaboratorio. Tarkastuksissa otetut näytteet lähetetään aina kahteen tutkimuslaitokseen. Muut laboratoriot sijaitsevat Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Suomi on ollut Haagissa toimivan OPCW:n hallintoneuvoston jäsen vuoden verran. Nyt Euroopan unionin puheenjohtajuuskaudella Suomi johtaa EU-maiden työtä OPCW:ssä.

STT-IA
2.7.1999


ULKOMAAT -SIVULLE