Palkansaajien tutkittu mielipide

Veronkevennykset ennen palkankorotuksiaPalkansaajat katsovat, että verotuksen keventäminen on tehokkaampi tapa lisätä ostovoimaa kuin palkkojen korottaminen. Veronmaksajain keskusliiton Taloustutkimuksella teettämän mielipidekyselyn mukaan 78 prosenttia palkansaajista on tätä mieltä.


Kyselyn mukaan peräti 82 prosenttia palkansaajista katsoo, että veronkevennyksistä ja lähivuosien palkkaratkaisuista olisi sovittava samanaikaisesti.

Tiistaina julkistetussa kyselyssä selvitettiin kansalaisten mielipiteitä verotuksesta ja tulopolitiikasta. Tutkimukseen haastateltiin touko-kesäkuun vaihteessa 1 022 suomalaista.

Tulopolitiikkaa koskeneihin neljään kysymykseen annetuista vastauksista erotettiin palkansaajien vastaukset. Palkansaajia otoksessa oli noin 700.

Kolme neljästä palkansaajavastaajasta oli täysin tai osittain samaa mieltä väitteen kanssa, että palkankorotuksista ei ole palkansaajille juuri mitään hyötyä, koska ne menevät pääosin veroihin. 71 prosenttia yhtyi väitteeseen, että veronkevennykset lisäävät työpaikkoja enemmän kuin palkankorotukset.

Lehtinen: Kansalaiset asiantuntijoiden kannalla

Veronmaksajain keskusliitto julkisti kyselyn tiistaina nk. taksvärkkipäivänä eli päivänä, johon mennessä ansaittu palkka menee vuositasolla kokonaan veroihin. Suomen veroasteeksi on arvioitu tänä vuonna 47,2 prosenttia eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tulkitsi tutkimuksen tulosta niin, että kansalaiset jakavat asiantuntijoiden näkemyksen siitä, että veronkevennykset tuovat enemmän työpaikkoja kuin palkankorotukset. Hänen mielestään kansalaiset ovat nähneet harjoitetun vero- ja tulopolitiikan myönteiset seuraukset.

Kyselyn yhteenvedossa todetaan, että matalan inflaation tavoitetta tukeva talous- ja tulopoliittinen kokonaisratkaisu ensi syksynä olisi mitä ilmeisemmin palkansaajien suuren enemmistön mielestä järkevä ja kannattava tavoite.

Kyselyssä selvitettiin myös näkemyksiä mm. vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta ja kotitaloustyön tukikokeilusta. 78 prosenttia kaikista vastanneista piti vapaaehtoista eläkesäätämistä myönteisenä vaihtoehtona, jota ei pidä vaikeuttaa kiristämällä verotusta.

Vastaajista 81 prosenttia yhtyi väitteeseen, että paras tapa lisätä kotitalouspalvelujen käyttöä on se, että perhe voi omassa verotuksessaan vähentää osan teettämänsä työn kustannuksista.

STT-IKK
2.7.1999


POLITIIKKA-SIVULLE