Stakes: Alkoholinkulutuksen haittakustannukset nousevat lähivuosinaSosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes ennustaa, että alkoholin aiheuttamat välittömät haittakustannukset nousevat selvästi vuoteen 2004 mennessä.


Stakesin mukaan haittakustannukset nousisivat nykyisestä 2,9-3,7 miljardista markasta 3,3-4,8 miljardiin markkaan. Valtion alkoholitulojen lasketaan silti kattavan välittömät haittakustannukset, joskin enää vain niukasti.

Vuoteen 20004 mennessä suomalaisten mahdollisuudet tuoda alkoholia muista EU-maista moninkertaistuvat ja hinnat laskevat alkoholiverotuksen keventämisen vuoksi. Kulutuksen kasvaessa lisääntyvät myös alkoholin aiheuttamat haitat.

Kolmen eri ekonometrisen mallin mukaan alkoholin kokonaiskulutus on vuonna 2004 Suomessa vaihtoehdota riippuen 10-12 litraa asukasta kohden.

Jos alkoholin kulutus on 12 litraa asukasta kohti, sen aiheuttamien kuolemien määrä kasvaa yli tuhannella hengellä vuoden 1996 tasosta. Väkivaltarikosten määrä olisi vuonna 2004 noin 27 000-31 000 rikosta.

90-luku muutosten vuosikymmen

Suomen alkoholioloihin ovat Stakesin mukaan jo vaikuttaneet tällä vuosikymmenellä huomattavasti muun muassa lama, laman jälkeinen noususuhdanne, EU:iin liittyminen ja sitä seurannut alkoholijärjestelmän ja -verotuksen muuttuminen.

Vuosikymmenen alun lama ja työttömyys vähensivät alkoholijuomien kulutusta tuntuvasti. Vuonna 1990 Suomessa kulutettiin tilastojen mukaan 7,7 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti. Vuoteen 1994 mennessä tilastoitu kulutus oli pudonnut 6,4 litraan per asukas.

Samalla kulutusrakenne muuttui, kun keskioluen ja mietojen viinien kulutus kasvoi ja muiden juomaryhmien kulutus laski. Laman aikana etenkin kotiviinien ja oluiden valmistus kasvoi.

Tilastoimattoman kulutuksen kasvu jäi kuitenkin huomattavasti tilastoidun kulutuksen laskua pienemmäksi.

Vuonna 1995 alkoholijuomien myynnin aloittaminen kioskeissa ja huoltamoilla sekä uusien tuotteiden tulo markkinoille kasvattivat alkoholijuomien kulutusta. Ilman uusia jakelupisteitä ja tuotteita alkoholijuomien vähittäismyynti olisi laskenut edelleen.

Turistituomiset kaksinkertaistuivat vuonna 1995 edellisestä vuodesta. Turistialkoholi syrjäytti pääosin Alkon myyntiä ja ravintolamyyntiä ja kasvatti vain hieman kokonaiskulutusta.

STT-IA
21.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE