AY-väki visioi Brysselissä tulevaisuuttaanBrysseliin kokoontunut ay-väki visioi torstaina lähivuosien tulevaisuuttaan. Edessä on palkansaajien liikkuvuuden lisääntyminen, työn jakaminen sekä erilaisten työaikojen käyttöönotto.


Palkansaajien tärkein edustaja EU-tasolla, Euroopan Ammatillinen Yhteisjärjestö EAY järjesti suomalaisten, saksalaisten ja itävaltalaisten ay-järjestöjen kanssa tilaisuuden, jossa käytiin läpi ay-liikkeen arvioita muutoksesta.

Akavan puheenjohtajan Mikko Viitasalon mukaan EU:n laajentuminen itään lisännee palkansaajien liikkuvuutta Euroopassa.

- Siksi uusien hakijamaiden kannattaisi kehittää työmarkkinoitaan ja nostaa sosiaalipolitiikkansa tasoa, sillä vain siten ne pystyvät kilpailemaan koulutetusta työvoimasta, Viitasalo totesi Brysselissä.

Uusia hakijamaita ovat Viro, Slovenia, Puola, Tshekki, Kreikka ja Unkari. Unionin perusperiaatteisiin kuuluu työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Tähän asti sitä ei paljoakaan ole käytetty hyväksi. Tällä haavaa vajaa kaksi prosenttia työvoimasta on liikkeellä.

Viitasalo kuitenkin uskoo, että EU:n työmarkkinat houkuttelevat hakijamaiden kansalaisia.
- Miten valtiot selviävät, jos työvoima katoaa paremmille markkinoille, Viitasalo kysyi.

Viitasalo patisti hakijamaita panostamaan koulutukseen ja tutkimukseen, jotta ne saavat pidettyä työntekijät kotimaassa.

Turvallisuutta muutokseen

SAK:n varapuheenjohtaja Pekka Ahmavaara korosti, että työmarkkinoilla kokonaisuus on vastakohtien summa. On osattava yhdistää ennen toistensa vastakohdilta tuntuneita näkökulmia.

Kun entisajan työsuhteet olivat turvallisia ja pysyviä, nykyaika hamuaa äärimmäisen joustavia työaikoja.
- Tavoitteenamme on luoda turvallisuutta muutokseen, Ahmavaara sanoi.

Ahmavaaran mukaan enää ei ole paluuta siihen aikaan, jolloin työsuhteet olivat pysyviä ja kokoaikaisia, työajat vakaita ja kerran hankittu ammattitaito riitti eläkeikään asti.

Ahmavaaran mukaan työntekijäpuolen on otettava huomioon tuotannon ehdot kaikkialla maailmassa.
- Osa-aikaiset, määräaikaiset, ulkopuoliset yms. työsuhteet lisääntyvät jatkuvasti, hän sanoi.

Ahmavaaran mukaan on korkea aika saada työsuhteille yhteiset pelisäännöt.

- Tässäkin vallitsee vastakohtien vuorovaikutus: mitä tehokkaammin ay-liike pystyy estämään erilaiset joustot pysyvissä työsuhteissa, sitä enemmän ja yhä uusia työnteon muotoja syntyy pimeille markkinoille luomaan sitä joustoa, jota ei muutoin riittävästi ole, hän sanoi.

SAK:n varapuheenjohtajan mukaan vaihtoehtoina eivät ole tarkasti säädellyt kokoaikaiset työsuhteet ja uudet epäsäännölliset työajan muodot. Tavoitteena on yhteisesti sovittu kokonaisuus joustavista kokonaistyösuhteista.

Työaikaratkaisuissa työmarkkinajärjestöillä on Ahmavaaran mukaan edessään eräänlainen Rubikin kuutio: tuotannon tarpeiden, työntekijöiden tarpeiden sekä entistä lyhempikestoisten työaikamallien jatkuva yhteensovitus.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE