Energiaveron minimitaso esillä seuraavassa valtiovarainministerikokouksessa

Ilmastoasiat notkahtivat hieman eteenpäin EU:ssaEU eteni hivenen tavoitteessaan löytää keinot, joilla kasvihuonepäästöjä rajoitetaan. Unioni pystyi lopulta sopimaan, miten jäsenmaat voivat käyttää kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tarkoitettuja joustokeinoja. EU:n mukaan puolet päästövähennyksistä pitää tehdä kotimaassa.


Kaiken taustalla on Kioton ympäristösopimus joulukuulta 1997. Siellä teollisuusmaat sitoutuivat vähentämään kasvihuonepäästönsä vuoden 1990 tasolle 2008-2010 mennessä.

Kiotossa sovittiin myös, että maat voivat kasvihuonepäästöjen vähentämisessä käyttää ns. joustoja. Näitä ovat päästökauppa ja muissa maissa toteutettavat päästöjen vähentämishankkeet.

Päästökaupan tarkoituksena on palkita hyvin toimivaa maata tai yritystä. Jos jokin yritys alittaa sille asetetun päästökaton, se voi käydä erotuksella kauppaa muiden maiden kanssa.

Toinen vaihtoehto päästövähennyksiin ovat yhteishankkeet. Esimerkiksi tapaus on, että suomalaisyritys investoi Viron voimalaitoksen parantamiseen.

Käytännössä päästökauppaa ei vielä voida käydä, sillä sitä koskevat pelisäännöt ovat aivan auki. EU:n tavoitteena on saada säännöt valmiiksi ensi vuoden puolella.

Kasvihuonepäästöt kasvussa

EU-maiden ministerit päättivät alkuviikosta, että joustoilla voidaan kattaa vain puolet päästötavoitteesta. Tällä EU tähtää siihen, että kukin jäsenmaa joutuu tekemään omassa maassaan ratkaisuja, joilla kasvihuonepäästöt olennaisesti vähenevät.

- Kunkin maan kotimaan toimet ovat pääasia, ympäristökomissaari Ritt Bjerregaard korosti keskiviikkona pitämässään lehdistötilaisuudessa.

EU on pelännyt, että ilman joustokattoa jotkut maat päästökaupan avulla ostaisivat päästötavoitekiintiönsä tekemättä itse mitään ilmaa puhdistavia ratkaisuja.

Bjerregaard korosti Suomen roolia ilmastokysymysten ratkaisemisessa. Suomi toimii loppuvuoden EU:n puheenjohtaja, joka käytännössä johtaa EU-hankkeiden eteenpäinviemistä.

Bjerregaardin mukaan ilmastoratkaisujen kiirehtiminen on erittäin tähdellistä jo siksi, että kasvihuonepäästöt lisääntyvät useissa maissa. Ympäristöministeriön alkuvuonna julkistaman laskelman mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästöt ovat kasvamaan päin.

Energiatuotteille minimivero

EU:n yksi keskeinen keino vähentää kasvihuonepäästöjä on energiavero. Tavoitteena on asettaa minimivero energiatuotteille.

Suomessa on jo voimassa mm. hiilidioksidivero ja muitakin veroja, mutta monissa maissa näitä ei veroteta lainkaan. Siksi energiaverosta päättäminen EU-tasolla on erityisen hankalaa.

Saksa on kiivaasti valmistellut energiaveroesitystä. Sitä on määrä käsitellä seuraavassa EU:n valtiovarainministereiden kokouksessa tämän kuun lopulla. Jos vero tulee, sillä tuskin on vaikutusta Suomeen. Suomalaiset energiaverot ylittänevät EU-tason minimiveron.

Suomalaista teollisuutta EU-tason energiavero miellyttäisi. Nythän teollisuus kokee energiaverojen heikentävän sen kilpailukykyä, koska kaikilla kilpailijoilla ei vastaavia veroja ole.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE