Viikon pelidemo: Total AnnihilationStrategiapelit eivät kuole koskaan. Ne ovat tuttuja ja turvallisia pukata markkinoille, koska strategiapelit ovat saaneet vankkumattoman sijan pelimaailmassa. Kääntöpuolena kuitenkin on, että kaikki strategiat karsinoidaan samaan harmaaseen massaan, vaikka niissä olisikin jotain uutta ja omaperäistä.


Cavedog:in vuonna 1997 julkaisema Total Annihilation on vanhahko, mutta yksi parhaimmista reaaliaikastrategiapeleistä - niin yksin kuin moninpelinä.

Pelin ideana on sotimalla voittaa joko yksinpelissä tietokone tai moninpelissä vastustajat. Oman puolen voi valita kahdesta vaihtoehdosta, joko ARM tai CORE. Aseiden ja yksiköiden ulkomuoto ja tyyppi vaihtuu puolesta riippuen.

Jotta päästään sotimaan, täytyy olla yksiköitä. Yksiköiden rakentaminen kuluttaa sekä metallia että energiaa. Myös sotiminen ja yksiköiden korjaus kuluttaa energiaa. Metallia ja energiaa täytyy kerätä, jotta omat joukot lisääntyvät.

Metallia saadaan kerättyä kentällä olevista metalliesiintymistä, tuhotuista yksiköistä tai muuttamalla energiasta. Metalliesiintymiä on eri kentillä vaihtelevasti ja ainakin moninpelissä esiintymät loppuvat helposti kesken. Yksiköitä haravoimalla saadaan hetkellisesti apua metallin vähyyteen, mutta niitä keräämällä ei juurikaan pelissä pärjää.

Energian muuttaminen sujuu niin maalla kuin vedessäkin. Tämä toimenpide kuluttaa rajusti energiaa, joten ennen metallintekijöiden käynnistämistä täytyy energiaa tuottaa riittävästi.

Atomivoimaa pitää olla

Energiaa tuotetaan joko aurinkokennoilla, tuulivoimalla tai ydinreaktorilla. Aurinkokennot ja tuulivoimalat ovat nopeita rakentaa, mutta niiden teho on vaatimaton. Nämä kelpaavat pelin ensihetkiin, turvaamaan tehokkaampien laitosten rakentamista.

Energiankulutus kasvaa joukkojen lisääntyessä sekä taisteluissa, joten pelkät aurinkokennot ja tuulivoimalat eivät kauaksi aikaa riitä. Apu tähän löytyy ydinenergiasta.

Ydinvoimaloiden rakentaminen kestää rakentajien lukumäärästä riippuen kauan tai loputtomasti. Voimaloilla kuitenkin tuotetaan kerralla kohtalaisesti energiaa, sekä niiden tilantarve kentällä on pieni verrattuna saman verran tuottaviin muihin laitteisiin.

Komentaja on kova jätkä

Pelissä kaiken takana on komentaja. Alussa pelaajalla ei ole kuin pelkkä komentaja, jolla rakennetaan robottitehdas, ajoneuvotehdas, lentokonetehdas tai telakka. Komentajalla voidaan rakentaa myös kevyitä aseita puolustukseksi. Komentaja on pelin tehokkain rakentaja.

Komentaja pystyy kävelemään sekä maalla että meressä ja pääsee kiipeämään jyrkempiä seinämiä kuin muut yksiköt. Se on pelin ainoa yksikkö, joka pystyy kaappaaman vihollisen yksiköitä.

Komentaja voi myös ampua joko laserilla tai tehokkaammalla D-gunilla. D-gun tarvitsee kuitenkin vähintään tuhat yksikköä energiaa.

Komentajaa kannattaa suojella huolellisesti, sillä jos vihollinen pääsee ampumaan komentajasi, komentajan räjähtäessä se tuhoaa kaikki yksiköt ympäriltään laajalta alueelta.

Pelin asetuksista voidaan valita, päättyykö vai jatkuuko peli komentajan tuhoutuessa.

Rakentamisen hierarkia on yksinkertaisesti selitettynä seuraava: komentaja rakentaa robottitehtaan, joka rakentaa ykköstason rakentajarobotin, joka rakentaa laajennetun robottitehtaan, joka taas rakentaa kakkostason rakentajarobotin.

Ykkös- ja kakkostason rakentajat rakentavat erilaisia yksiköitä ja niiden rakennusnopeudessa on eroa. Kakkostason rakentajilla tai komentajalla kannattaa hoitaa kaikki mahdolliset rakennuspuuhat.

Ykköstason rakentaja pystyy kuitenkin rakentamaan joitain sellaisia yksiköitä, mitä muut eivät pysty. Kaikissa muissa joukoissa on sekä ykkös- että kakkostason rakentajia paitsi merijoukoissa.

Erilaisia aseita löytyy runsaasti, niin liikkuvia kuin puolustukseen tarkoitettuja. Pienimmästä päästä ovat hämähäkit ja robotit aina isoihin tykkeihin ja ydinohjuksiin asti.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä isompi ja tehokkaampi yksikkö on, sen pidempään rakentaminen kestää. Vastaavasti myös osumien sietokyky kasvaa.

Total Annihilationin moninpelaamiseen jää koukkuun. Moninpeli myös lisää ja pidentää huomattavasti pelin kiinnostavuutta.

Internet on täynnä niin virallisia, kuin pelaajien itse tekemiä karttoja ja lisäyksiköitä, joilla saadaan pelin elinkaarta pidennettyä.

Laitteisto: P100 Mhz (133 Mhz suositellaan), Win95, 16 Mb RAM (24 Mb suositellaan), VGA 256-värinen näyttö.

MIKA KULMALA
21.5.1999


AJASSA -SIVULLE