Euroalueen pankkien luotot kasvoivat 7,5 % maaliskuussaEuroalueen pankkien luotonannon rivakka kasvu jatkui tiistaina julkistetun Euroopan keskuspankin kuukausikatsauksen mukaan maaliskuussa.


Pankkien luotot kasvoivat vuositasolla 7,5 prosenttia eli suurin piirtein yhtä nopeasti kuin helmikuussa. Pankkien lainakanta nousi kuun lopussa 9 166,1 miljardiin euroon mikä vastaa 54 500 miljardia markkaa.

Yksityiselle sektorille myönnetyt luotot kasvoivat EKP:n keräämien tietojen mukaan selvästi koko luotonannon kasvua nopeammin. Maaliskuussa pankkien lainat yksityiselle sektorille kasvoivat 9,7 prosenttia, kun luotonannon kasvuvauhti helmikuussa oli 9,5 prosenttia. Julkiselle sektorille myönnettyjen luottojen kasvu oli vähäistä.

- Kotitalouksille ja yrityksille myönnettyjen luottojen kysynnän voimakas kasvu johtuu ilmeisesti pankkilainojen koron laskusta hyvin alhaiselle tasolle viime kuukausina, arvioi EKP.

Joissain maissa tämä on johtanut kiinteistöjen hintojen voimakkaaseen nousuun, mikä on saattanut kasvattaa uusien luottojen kokoa.

Suomessa luotonannon kasvu nopeampi

Suomessa pankkien luotonanto kasvoi maaliskuussa selvästi koko euroalueen luotonantoa nopeammin.

Luotonannon kasvuvauhti nousi Suomen Pankin rahoitusmarkkinakatsauksen mukaan maaliskuussa 13,1 prosenttiin, kun se helmikuussa oli 12,0 prosenttia. Suomalaisten pankkien lainakanta kohosi maaliskuun lopussa 56,3 miljardiin euroon eli 334,7 miljardiin markkaan.

Euroalueen pankkien lainakannasta rahalaitosten osuus oli 3 185,5 miljardia euroa ja julkisyhteisöjen 817,7 miljardia euroa. Yritysten, kotitalouksien ja muiden osuus luotoista oli 5 162,8 miljardia euroa.

Euroalueen pankkien antolainausenemmyys nousi maaliskuun lopussa 903,1 miljardiin euroon, kun se kuukautta aiemmin oli 895,1 miljardia euroa. Euroalueen pankeilla oli maaliskuun lopussa talletuksia yhteensä 8 263,0 miljardia euroa.

Euroalueen pankkien yhteenlasketut saamiset olivat maaliskuun lopussa 14 606,9 miljardia euroa. Joukkovelkakirjoja saamisista oli 2 098,8 miljardia euroa ja rahamarkkinapapereita 104,9 miljardia euroa.

Osakkeita ja osuuksia saamisista oli 468,9 miljardia euroa, ulkomaisia saamisia 1 618,3 miljardia euroa, kiinteä omaisuutta 243,7 miljardia euroa ja muita saamisia 906,2 miljardia euroa.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE