Ruoka liikkuu maasta toiseen - pysyykö valvonta perässä?Ruokaketjusta tulee yhä monimutkaisempi. Keskimääräinen ateria saattaa sisältää viidestäkin eri maasta peräisin olevia raaka-aineita. Yhtä kätevästi kuin raaka-aineet liikkuvat maasta toiseen, liikkuvat niiden mukana myös erilaiset ruokamyrkytysten aiheuttajat.


Ruokaketjun globaalistuminen asettaa siis omat vaatimuksensa myös ruoan turvallisuuden ja laadun valvonnalle. Hygieniajärjestelmän on toimittava "pellolta pöydälle", kuten DiverseyLeverillä sanotaan.

Tällä hetkellä on olemassa yli 800 erilaista hygieniastandardia, jotka pitävät sisällään noin 27 000 paikallista, kansallista tai kansainvälistä säännöstä. DiverseyLever Consulting ja SGS International Certification Services Ltd ovat yhdessä tehneet aloitteen näiden yhdistämiseksi yhdeksi, yhtenäiseksi hygienia- ja ruokaturvallisuusstandardiksi.

- Yhtenäisen standardin kauneus piilee sen yksinkertaisuudessa. Periaatteessa vaaditaan vain yksi auditointi, John Henderson SGS:ltä sanoo.

Kansainvälinen standardi yhdistetään muihin kansainvälisesti tunnustettuihin laatujärjestelmiin, kuten ISO 9000:een ja ISO 14 000:een.

Kuluttajien luottamus ruokaan on säilytettävä

Ongelmia aiheuttaa usein se, että ruokaketjun yritykset toimivat omilla ehdoillaan ja erillään toisistaan. Vaarana on ruoan turvallisuusketjun katkeaminen, koska johdonmukainen ja yhtenäinen johtamis- ja seurantajärjestelmä puuttuu.

Tätä ongelmaa poistamaan DiverseyLever on kehittänyt Hygieneomics-mallin. Kansainvälisessä Hygieneomics-konferenssissa alkuviikosta Helsingissä julkistettu malli ottaa huomioon myös hygienian ja turvallisuuden taloudellisen ulottuvuuden.

Kuluttajien luottamus tuotteisiin on yksi yrityksen arvokkaimmista pääomista. Jos tämä luottamus horjuu esimerkiksi hygienian pettämisen vuoksi, voivat seuraukset olla yritykselle katastrofaalisia.

Tuotteiden myynti saattaa kärsiä pitkälle tulevaisuuteen ja osakkeiden arvo voi romahtaa. Usein hygieniakysymysten merkitys tajutaan vasta, kun kriisi on jo puhjennut.

DiverseyLeverin mukaan Hygieneomics-malli ja sitä tukeva standardi tulevat kattamaan koko ruokaketjun. Tarkoitus on, että mallin avulla voidaan seurata hyvin tarkkaan raaka-aineen kulku läpi koko ruokaketjun.

Esimerkiksi perunaerästä pystytään selvittämään, miltä tilalta se on peräisin, mitä lannoitteita sen viljelyssä käytettiin, miten se kuljetettiin, varastoitiin ja miten lopulliset tuotteet valmistettiin, kuljetettiin ja myytiin.

FF-IA
21.5.1999


AJASSA -SIVULLE