Hassi: Suojelun tukeminen sponsorirahalla kannattaa selvittääYmpäristöministeri Satu Hassin (vihr.) mielestä kannattaa selvittää, voitaisiinko yksityistä sponsorirahaa käyttää suojelun tarpeisiin. Rahan niukkuus vaivaa mm. uusia kansallispuistohankkeita, joista kovinkaan monelle Hassi ei lupaa toteutumista lähivuosina.


Inarissa maanantaina pidetyssä Euroopan kansallispuistojen juhlaseminaarissa puhuneen Hassin mukaan sponsorointia ei ole syytä suoralta kädeltä tyrmätä.
- Ajatus ei ole sen kummempi kuin urheilun tai kulttuurin avustaminen, hän sanoi.

Hassin mukaan suojelualueilla tulisi tietysti tarkoin harkita, miten yksityiset rahoittajat voisivat näkyä vastineeksi panostuksilleen. Yksi mahdollisuus olisi sponsorin esittäytyminen esimerkiksi opastuskeskuksissa.

- Tarkoin olisi myös pohdittava, onko halukkaan tukijan toiminnassa ristiriitaa suojeluun ja sen tavoitteisiin, hän korosti.

Puistohankkeet vailla rahaa

Paineet kasvattaa nykyistä 32 kansallispuiston verkkoa ovat viime aikoina kasvaneet voimakkaasti, kun mm. luontomatkailun mahdollisuudet on havaittu kunnissa.

Tarjolla on kahdeksan uutta kohdetta, mutta kovinkaan monen ei Hassi ei usko toteutuvan lähivuosina.

- Luonnonsuojelualueiden hoidon voimavarat eivät ole kehittyneet yhtä suotuisasti kuin kansallispuistoverkko. Siksi uusien puistojen perustamiseen tulee suhtautua toistaiseksi pidättyvästi.

Budjettirahat tulisi suunnata nykyisten kansallispuistojen laadun parantamiseen sekä niiden ydintehtävään, monimuotoisuuden suojeluun.

Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan ole vailla mahdollisuuksia. Etusijalla ovat kohteet, joissa valtion omistus on valmiiksi riittävän laaja ja palveluverkko ainakin auttavasti kunnossa, Hassi huomautti.

Päällimmäisenä lienee Natura-ohjelmaan lukeutuva Ylläs-Aakenuksen vanhojen metsien suojelualue, josta mielitään Ylläksen kansallispuistoa.

Suojelun asteet pohdittavaksi

Hassi tarjosi muutoksia suojelukohteiden luokitukseen. Kansallispuistojen rinnalle on syytä kehittää muita, virkistyskäyttöä paremmin sietäviä suojelualuetyyppejä.

Hassi toi esiin valtion retkeilyalueet, joissa suojelun painotukset suhtautuisivat hieman kevyemmin mm. retkeilyyn ja luontoharrastukseen.

Hän arvioi, että jotkut uusista kansallispuistohankkeista voisivat toteutua paremmin valtion retkeilyalueina. Teoriassa voitaisiin pohtia jopa joissain nykyisissä puistoissa suojeluluokituksen lievennystä.

Painopiste etelään

Tulevat suojeluponnistukset ovat painottumassa etelään.
- Ympäristökeskuksen johdolla tehtävä arvio suojelualueverkosta on jo antanut alustavia viitteitä siitä, että jatkossa kannattaa keskittyä enemmän Etelä-Suomeen, huomautti Hassi.

Entistä vahvemmin on esiin nousemassa kysymys perinne- ja kulttuurimaisemista. Heikkouksia on myös luonnonmetsien, soiden ja pienvesien suojelussa.

Euroopan kansallispuistopäivää vietettiin ensimmäistä kertaa. Aloitteen päivästä on tehnyt Euroopan kansallispuistofederaatio Europarc ja tavoitteena on vuosittain toistuva perinne. Aloite on saanut hyvän vastaanoton.

Kansallispuistoteeman ympärille on synnytetty lukuisia tapahtumia eri puolilla Eurooppaa.

STT-IA
24.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE