Kosovo-kannanotosta väännettiin kättä

Hassi jatkaa vihreiden puheenjohtajanaYmpäristöministeri Satu Hassi, 47, jatkaa vihreän liiton puheenjohtajana. Vihreän liiton puoluekokous valitsi hänet sunnuntaina Forssassa odotusten mukaisesti yksimielisesti seuraavalle kaksivuotiskaudelle.


Myöskään puoluesihteeri Ari Heikkiselle, 35, ei ollut vastaehdokasta. Niinpä hänkin jatkaa tehtävässään kaksi seuraavaa vuotta. Hassi toivoi lyhyessä kiitospuheessaan, että seuraava vuosisata nähtäisiin ihmisoikeuksien, demokratian ja rauhan vakiinnuttamisen vuosisatana sekä ympäristön pelastamisen vuosisatana.

Varapuheenjohtajiksi valittiin viidestä ehdokkaasta diplomi-insinööri Otto Lehtipuu, 30, Helsingistä ja geologi Harriet Lonka, 34, Kouvolasta ja kansanedustaja Kirsi Ojansuu, 35, Hämeenlinnasta. Ojansuu oli myös edellisellä kaksivuotiskaudella varapuheenjohtajana.

Puoluekokousten välillä puolueen ylintä päätösvaltaa käyttävän vihreän valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin filosofian tohtori Pekka Sauri, 44, Helsingistä. Hän oli vihreän liiton ja myös valtuuskunnan puheenjohtajana vuosina 1991-93.

Kosovo-kannanotosta väännettiin kättä

Vielä ensimmäisenä kokouspäivänä keskustelu Kosovon tilanteesta oli melko laimeaa. Sunnuntaina sävy oli toinen. Kosovon sodan kierteen pysäyttämistä vaativasta kannanotosta käytiin tiukkaa keskustelua. Monien äänestysten jälkeen kannanotto saatiin aikaiseksi.

Puoluekokous hylkäsi vuolijokelaisen Timo Krogeruksen kannanottoesityksen, jossa vaadittiin sotatoimien lopettamista välittömästi Kosovossa. Lopullinen kannanotto kuitenkin muuttui jonkin verran alkuperäisestä luonnoksesta.

Kannanotossa vihreä liitto vaatii kaikilta Kosovon kriisin osapuolilta välittömiä toimia sodan kierteen lopettamiseksi ja poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Aivan loppuvaiheessa tekstiin tuli lisäyksenä kohta, jonka mukaan vihreät eivät voi hyväksyä missään muodossa väkivaltaa, joka kohdistuu siviiliväestöön.

- Kun saadaan uskottavat takeet Jugoslavian joukkojen vetämisestä Kosovosta, NATO:n pitäisi keskeyttää pommituksensa, jotta rauhanponnisteluille saataisiin suotuisa ilmapiiri, korostaa puolue kannanotossaan.

Vihreät ilmoittavat tukevansa Saksan ulkoministerin Joschka Fisherin rauhansuunnitelmaa. Niin ikään Venäjän rooli rauhanprosessissa on tärkeä. Täyden tukensa vihreä liitto antaa presidentti Martti Ahtisaarelle hänen osallistuessaan neuvotteluihin.

Vihreiden mielestä Slobodan Milosevicin ja Jugoslavian poliittisen organisaation terrorititoiminta ja Kosovon albaanien karkottaminen kotiseuduiltaan on valtava rikos ihmiskuntaa vastaan. Vihreiden näkökulmasta väkivaltaan vastaaminen väkivallalla on vaikeasti perusteltavissa, mutta Kosovossa Jugoslavia ei jättänyt kansainväliselle yhteisölle vaihtoehtoja: kansanmurha pitää pysäyttää.

Puoluekokous hyväksyi myös kannanotot hormonilihan tuonnin vastustamisesta ja Koijärven pelastamisesta. Takavuosina tutuksi tullutta mittavaa kannanottotulvaa ei enää nähty. Pari kannanottoluonnosta lähettiin jatkovalmisteluun.

STT-JHL
23.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE