HPY:ltä ohjeet yli 333 000:lle jäsenelle

Jaossa yli yhdeksän miljardin markan arvoiset osakkeetPuhelinosuuskunta HPY tarjoaa jäsenilleen osuustodistuksia vastaan arvoltaan yli yhdeksän miljardin markan arvoiset osakkeet. Jokaisella osuustodistuksella saa 150 uuden HPY Holding -yhtiön osaketta, joiden laskennalliseksi arvoksi tulee noin 106 markkaa osaketta kohden.


Osuuskunta on lähettänyt jäsenkirjeessään laajan tausta-aineiston ja selvityksen toimintavaihtoehdoista osuuskunnan muuttuessa osakeyhtiöksi. Kirje lähetettiin jäsenrekisterissä 11. toukokuuta 1999 oleville osuuskunnan yhteensä 333 570 jäsenelle.

Pääjohtaja Kurt Nordman sanoo jäsenkirjeen sisältävän mahdollisimman täydelliset ohjeet vaihtoehtoisista menettelytavoista. Mitään suosituksia HPY ei kuitenkaan voi jäsenilleen antaa.

Käytännössä HPY:n jäsenillä on kaksi vaihtoehtoa. Hän ottaa vastaan osuuskunnasta HPY Holdingiksi muuttavan uuden yhtiön osakkeita tai antaa osuustodistusta kohden varatut osakkeet myyntiin.

Jäsenkirje sisältää tarvittavat ohjeet ja toimenpidelomakkeet kummankin vaihtoehdon varalta. Toimenpideohjeiden on oltava perillä osuuskunnalla viimeistään 10. kesäkuuta 1999.

Ottaessaan osakkeet vastaan jäsen tarvitsee arvo-osuustilin. Jos asianomaisella on jo arvo-osuustili, osakkeet kirjautuvat automaattisesti sinne. Arvo-osuustilin voi avata itse tai antaa jäsenkirjeessä olevan valtakirjan arvo-osuustilin avaamiseksi.

Jos jäsen haluaa saman tien myydä osakkeet, hän ei tarvitse arvo-osuustiliä. Myynnin toteuttamiseksi jäsenkirjeessä oleva valtakirja on palautettava täytettynä osuuskunnalle. Osakkeiden hinta julkistetaan 17. kesäkuuta, jonka jälkeen jäsenellä on kaksi katumuspäivää perua myynti.

Jaossa 84,3 miljoonaa osaketta

Lopullisen jäsenrekisterin mukaan osuustodistuksia on kaikkiaan 562 103. Kun jokaisella osuustodistuksella saa 150 uuden yhtiön osaketta HPY Holdingin uusia A-osakkeita jaetaan kaikkiaan 84,3 miljoonaa.

Puhelinosuuskunta HPY:n laskennallinen arvo on 9 008 miljoonaa markkaa eli 16 026 markkaa osuustodistusta kohden. Uuden yhtiön A-osakkeen laskennalliseksi arvoksi tulee siten 106,84 markkaa osaketta kohden.

Yrityksillä on osuustodistuksista runsas 40 prosenttia ja yksityisillä henkilöillä noin 313 000 kappaletta. 20 suurimmalla omistajalla on 95 800 osuustodistusta eli 17 prosenttia.

Lopullisen jäsenrekisterin mukaan Merita omaisuudenhoitajalla on 14 381, Sampo-konsernilla 10 162, Pohjola-ryhmällä 7 538, Helsingin kaupungilla 6 552 ja Suomen valtiolla 6 121 kappaletta.

10 000 etsii omistajaa

Nordman ei halua arvioida kuinka paljon uuden yhtiön osakkeita tullaan tarjoamaan myyntiin.

Viime huhtikuussa jäsenillä oli arvo-osuustilejä 175 000 kappaletta, joten uusia tilejä tulisi perustaa verraten paljon. Jäsenrekisteristä puuttuu myös vajaalta 10 000 jäseneltä henkilötunnukset.

Epäselvissä tapauksissa uuden yhtiön osakkeet joutuvat yhteistilille, jonka jälkeen omistussuhteet voidaan jälkikäteen selvittää. Tavoitteena on kuitenkin pitää yhteistili mahdollisimman pienenä.

HPY:stä korostetaan, ettei mitään osakkeiden mitätöintiä kuitenkaan tapahdu. Jos epäselvien tapausten määrä nousee suureksi, asiaan puututaan Nordmanin mukaan aktiivisemmin. Yhteistiliä tullaan pitämään ainakin viiden vuoden ajan.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE