Kankare kantoi huolta järjestötyöstä

Kokoomus: EU ei tarvitse lisää toimivaltaaKokoomus aloitti puoluekokouksensa Jyväskylässä perjantaina. Puoluesihteerin sijainen Matti Kankare kantoi huolta puolueen järjestötyöstä. Kokouksessa linjataan tavoitteita myös alkavalle viisivuotiselle EU-parlamenttikaudelle.


Puolueet ovat poteneet jäsenkatoa kuluneella vuosikymmenellä. Syitä on etsitty taloudellisesta lamasta, työelämän paineista sekä siitä, että kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta puolueiden huokuttelevuus on ollut heikoimmasta päästä.

Syyt tähän löytyvät paljolti puolueista itsestään - niiden kaavoihin kangistuneista toimintatavoista ja vanhentuneesta järjestökulttuurista. Puoluesihteerin sijaisen Matti Kankareen mielestä tämän ei kuitenkaan pidä olla veruke selityksille, vaan motiivi elävöittää ja monipuolistaa puolueiden toimintaa.

- Tavoitteenamme on oltava puolueen organisaatiorakenteen uudistaminen, asiantuntijaverkoston laajentaminen ja jäseneksi liittymisen kynnyksen laskeminen.

- Toimenpiteiden on oltava käytännönläheisiä ja lähdettävä ihmisten arkipäivään kuuluvista, läheisen kiinnostuksen kohteista sekä lähivaikuttamisen keinoista. Tässä suhteessa Kokoomuksen kunnallispoliittisen toiminnan ja järjestötoiminnan vuorovaikutusta on lisättävä ja niiden tietynasteinen "yhdistäminen" otettava päämääräksi, Kankare linjasi.

Kannattajaksi rekisteröitymistä ja neuvoa-antavia äänestyksiä

Kankareen mielestä Kokoomuksen on annettava kansalaisille mahdollisuus rekisteröityä puolueen kannattajaksi kannattajamaksua vastaan. Vastineeksi kannattaja saisi mm. oikeuden osallistua puolueen jäsenäänestyksiin neuvoa-antavalla äänellä.

Samalla hän esitti harkittavaksi ns. suorajäsenyyden lisäämistä.
- Käytännössä se tarkoittaisi jäsenyyttä ilman kuulumista mihinkään paikallisosastoon.

- Eräillä politiikan sektoreilla olemme sitoneet itseemme myös jäsenistön ulkopuolista erityisosaamista niin sanottujen asiantuntijaverkostojen avulla. Tätä toimintaa voidaan edelleen ylläpitää ja laajentaa.

- Katoavien jäsenten seurantajärjestelmä on ”kadonneen aarteen metsästys”, jonka avulla kalastetaan takaisin jäseniksi esimerkiksi paikkakunnalta poismuuton tai muun syyn vuoksi jäsenmaksunsa laiminlyöneet jäsenet.

- Nykymenetelmin on oltava mahdollista, että eronneisiin jäseniin otetaan yhteyttä näiden saamiseksi takaisin puolueen jäseniksi, Kankare sanoi.

Vaalirahoituksen julkisuus lisääntyy

Kankare puuttui puheessaan myös viime viikkoina esiin nousseeseen puolueiden ja vaalitoiminnan rahoitukseen.

- Ehdokkaiden ja piirien vaalityön rahoitus kohtasi jo eduskuntavaaleissa monia vaikeuksia. Rahoittajille aiheutti hämmennystä, että vaalirahoituksen julkistamista alettiin vaatia monilta tahoilta.

- Valtiollisten ja kunnallisvaalien järjestämisessä on puolueille annettu lainmukaisia tehtäviä ja vaalikampanjan rahoitus on välttämätöntä, eikä sitä voi kukaan kiistää. Valtiosääntö, vaalilait, kuntalaki ja jäsenäänestykset jne. määrittelevät myös puolueiden tehtäviä ja asemaa.

- Puolueiden ja vaalien rahoituksen avoimuus ja julkisuus tulevat lisääntymään, mutta valmiita ja yksinkertaisia ratkaisuja ei ole, sanoi Kankare.

Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuutta ryhdyttiin selvittämään oikeusministeri Jussi Järventauksen aloitteesta erillisessä komiteassa, jota johtaa Lauri Tarasti.

EU ei tarvitse lisää toimivaltaa

Puoluekokouksen käsittelyssä oleva EU-kannanotto lähtee siitä, että Euroopan unionia on kehitettävä taloudellisesti vahvana, oikeudenmukaisena ja ekologisesti kestävänä itsenäisten jäsenvaltioiden liittona.

Kokoomuksen mukaan EU ei tarvitse merkittävästi uutta valtaa, vaan sen on keskityttävä nykyisen toimivallan tulokselliseen käyttöön. Toimintaa tulee tehostaa mm. EU-maiden taloudellisen kilpailu- ja työllistämiskyvyn parantamiseksi. Myös tasapainoinen sosiaalinen ja alueellinen kehitys vaatii lisää tukea.

Muita Kokoomuksen korostamia toiminta-alueita ovat ympäristönsuojelu, kansalaisten turvallisuuden parantaminen ja Euroopan turvallisuuden vahvistaminen.

Kannanottoluonnoksen esitellyt varapuheenjohtaja Juha Rintamäki vaati siirtymistä alueellisiin tulonsiirtoihin perustuvasta kehittämispolitiikasta enemmän alueiden omaa vastuuta ja alueiden vahvuuksia tukevaan kehittämistyöhön.

Rintamäki arvosteli keskustaa "isännättömästä rahanjakopolitiikasta" ja kehotti suurinta oppositiopuoluetta laatimaan itselleen aluereformin.

EU-kannanotosta käydään keskustelu lauantaina ja se hyväksytään kokouksen päätöspäivänä sunnuntaina. Sunnuntaina avataan myös puolueen eurovaalikampanja. Kokoomuksen EU-vaalipalvelin avattiin kuitenkin jo perjantaina.

Matikainen-Kallström moitti komissiota

Kokoomuksen toimikautensa päättävän EU-parlamentaarikkoryhmän puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström moitti EU:n komissiota haluttomuudesta vastata perusteellisesti parlamentaarikkojen tekemiin kirjallisiin ja suullisiin kysymyksiin.

Hänen mielestään uuden parlamentin on puututtava asiaan määrätietoisesti. Komission on noudatettava perussopimusten parlamentille antamaa komission valvontaa koskevaa valtaoikeutta.

Zyskowicz: Porvariyhteistyö mahdollista

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ben Zyskowicz pitää porvarihallitusta täysin oikeana ja toimivana vaihtoehtona.

Kokoomuksen ja keskustan varaan rakentuva hallitus on hänen mukaansa hyvinkin mahdollinen, jos seuraavissakin vaaleissa porvarillisten puolueiden voittokulku ja vasemmiston alamäki jatkuvat.

Zyskowicz huomautti kuitenkin, että toimivan yhteistyömahdollisuuden edellytyksenä on väistämättä myös keskustan kriittinen suhtautuminen omaan toimintakulttuuriinsa.

Zyskowicz piti täysin realistisena kokoomuslaisen presidentin valitsemista seuraavissa vaaleissa. Tällaisessa tilanteessa ei kokoomus ole hänen mukaansa ollut sitten J.K. Paasikiven aikojen.
- Tälle tavoitteelle alistamme niin aikataulumme kuin ehdokasasettelumme, hän sanoi.

IA
21.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE