Joka viides valitsisi kunnan työpaikakseenKuntaa pidetään matalapalkkaisena ja byrokraattisena työpaikkana. Kuitenkin lähes puolet niistä, jotka ovat tai ovat olleet kunnan palveluksessa, valitsisivat edelleen kunnallisen työpaikan.


Mm. tämä käy ilmi Kuntaliiton teettämästä haastattelututkimuksesta, jossa selvitettiin käsityksiä ja mielikuvia kunnista työpaikkoina.

Haastatelluista lähes joka viides valitsisi kunnan työpaikakseen, jos olisi nyt hankkimassa työpaikkaa ja jos sekä kunnalla, valtiolla että yksityisellä yrityksellä olisi sopivaa työtä tarjolla. 59 prosenttia valitsisi yksityisen yrityksen ja viidesosa valtion.

Nuoria kunta työpaikkana kiinnostaa keskimääräistä vähemmän. Heistä lähes kolme neljästä valitsisi mieluiten yksityisen yrityksen työpaikakseen.

Jos työpaikan hankinta olisi edessä nyt, eniten kiinnostaisivat terveydenhuollon tai sosiaalipalvelun tehtävät. Joka seitsemäs tutkimukseen osallistunut hakeutuisi näihin tehtäviin. Joka kahdeksatta kiinnostaisivat teollisuus ja liike-elämän palvelut.

Tärkeimmiksi perusteiksi työpaikan valinnassa nousevat työn mielekkyys, hyvä palkka, työpaikan varmuus, hyvä työilmapiiri ja miellyttävät työtoverit.

Kuntatyöpaikan parhaina puolina pidetään työpaikan varmuutta, turvallisuutta ja pysyvyyttä. Kunta-alan henkilöitä luonnehditaan mm. sosiaalisiksi, vastuuntuntoisiksi ja ammattitaitoisiksi.

Kohderyhmänä olivat 15-60 -vuotiaat sekä korkeakoulu-, yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat. Aikuisväestöä edustava otos oli 871 ja opiskelijoita edustava otos 166 henkilöä. Haastattelut tehtiin helmi-maaliskuussa.

STT-IA
21.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE