Leonia nosti selvästi kasvuennusteitaanLeonia on tarkistanut näkemystään Suomen talouden kehityksestä selvästi positiivisempaan suuntaan. Leonian ekonomistit ennustavat tuoreessa suhdannekatsauksessaan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,6 ja ensi vuonna 3,8 prosenttia.


Leonian edellisessä, helmikuun alussa julkistetussa ennusteessa lukemat olivat yli puoli prosenttiyksikköä alemmat.

Muista talousennustajista Leoniaa optimistisempi on tähän mennessä ollut vain Palkansaajien tutkimuslaitos, joka ennustaa tämän vuoden kasvuksi 3,8 ja ensi vuoden 4,2 prosenttia. Valtiovarainministeriön luvut ovat 3,6 ja 3,0 prosenttia.

Ekonomisti Lauri Uotilan mukaan ennusteen rukkaaminen ylöspäin ei johdu siitä, että pessimistisiksi moititut leonialaiset olisivat päättäneet muuttaa luonnettaan. Sille antaa selkeitä perusteita alkuvuoden toteutunut talouskehitys sekä kuluttajien ja yritysten vankentunut luottamus tulevaan.

- Lisäksi Tilastokeskuksen äskettäin julkistamat tiedot viime vuoden kasvu-urasta paljastivat, että kasvu yllättäen lähes kiihtyi viime vuoden lopulla, mistä jäi tälle vuodelle odotettua isompi kasvuperintö, Uotila sanoo.

Myös maailmantaloudessa keskeiset tunnusmerkit ovat helmikuun jälkeen selvästi kohentuneet ja häiriöiden uhka pienentynyt. EU-maissa kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on historiallisesti lähes ennätystasoa, mistä voi päätellä kulutuksen kasvavan hyvää vauhtia.

Viennin notkahdus jää lyhyeksi

Leonian ennusteen mukaan Suomen lähitulevaisuus näyttää todella hyvältä: työttömyys alenee, inflaatio pysyy hitaana, ulkomaankauppa on ylijäämäistä ja valtiontalous tasapainossa.

Viennin alkuvuoden notkahduksen Leonia arvioi jäävän lyhytaikaiseksi. Koko tämän vuoden aikana viennin määrän ennustetaan kasvavan noin 3 ja ensi vuonna jo noin 5 prosenttia. Näkemystä perustellaan sillä, että sähköteknisen teollisuuden kasvu jatkuu vahvana ja jopa metsä- ja kemianteollisuudessa näkyy pientä piristymisen merkkiä.

- Monilla aloilla suomalaisten yritysten tilauskannatkin ovat kääntyneet lievään nousuun, Uotila huomautti.

Teollisuustuotannon kasvuksi Leonia ennustaa tälle vuodelle 4,2 ja ensi vuodelle 4,9 prosenttia. Rakennusinvestointien kasvun ennustetaan jatkuvan tänä vuonna viiden ja ensi vuonna neljän prosentin vauhtia.

Työttömyyden Leonia odottaa putoavan tänä vuonna keskimäärin 10,4:ään ja ensi vuonna 9,8 prosenttiin. Inflaation lasketaan pysyvän maltillisena, tänä vuonna korkeintaan prosentissa ja ensi vuonnakin alle 1,5 prosentissa.

Yksityinen kulutus kasvaa Leonian arvion mukaan tänä vuonna 4 prosenttia eli lähes viime vuoden ennätystahtia. Varaa siihen on, sillä kotitalouksien reaalisen ostovoiman ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 3,8 ja ensi vuonna 3,2 prosenttia.

Tammi-helmikuussa kaupan myyntiluvut notkahtivat hieman, mutta tämä saattoi Uotilan arvion mukaan johtua jopa kelioloista; kun lumi tukki tiet ja raiteet, lähiöistä ei lähdetty keskustaan ostoksille.

- Kaupan keskusliikkeiltä saatujen tietojen mukaan myynti on maalis-huhtikuussa taas lähtenyt vahvaan kasvuun, hän sanoi. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen kasvu voi hieman hidastua mutta yltänee silti hyvälle keskimääräiselle tasolle eli noin 3,5 prosenttiin.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE