Valtion velkaa lyhennetään miljardillaHallitus sopi tiistaina lisäbudjettiesityksestä. Se on 1 009 miljoonaa markkaa ylijäämäinen ennen velanlyhennyksiä. Kuluvan vuoden varsinaisessa budjetissa lyhennyksiin oli varattu 250 miljoonaa.


Lisäbudjetin menojen kokonaismäärä on 4 231 miljoonaa markkaa. Valtion velka on noin 430 miljardia markkaa.

Ylijäämä lisäbudjettiesityksessä syntyy lähinnä Arsenalin palautuksista valtiolle ja ennakoitua suuremmista verotuloista.

Lisäbudjetin tuomat muutokset liittyvät lähinnä EU:n rakennerahasto-ohjelmiin. EU:lta on tulossa enemmän rahaa kuin aiemmin arvioitiin.

Ennakoitua suuremmat maksatukset, vuoden 1996 siirtomäärärahojen uudelleenbudjetointi ja euron kurssin tarkistukset merkitsevät yhteensä 529 miljoonan lisäystä. Kansallista rahoitusta pitää myös kasvattaa; lisäystä on 107 miljoonaa.

Kosovon kriisi kasvattaa valtion menoja yhteensä n. 80 miljoonaa markkaa eri hallinnonaloilla. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon varataan 36 miljoonaa markkaa, humanitäärisen avun määrärahoja kasvatetaan 25 miljoonaa markkaa.

Työmarkkinatukeen yli 330 miljoonaa

Työttömyysturvan valtionosuuksia painotetaan; uudet arviot menoista merkitsevät, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrärahoja vähennetään 200 miljoonaa, työmarkkinatuen määrärahaa kasvatetaan 333 miljoonaa.

Poliisitoimelle esitetään 40 miljoonaa lisää henkilöstömenoihin. Perusradanpidon määrärahoihin ehdotetaan 100 miljoonan markan lisäystä, joka käytetään tasoristeysten poistoon ja perusparannustöiden nopeuttamiseen ja tehostamiseen. Helsinki-Leppävaaran kaupunkiradan rakentamiseen esitetään 36:ta miljoonaa markkaa.

Omistusasuntolainojen valtiontakauksien takausvastuiden kokonaismäärää esitetään lisättäväksi 300 miljoonalla markalla. Maa- ja puutarhatalouden tulotukeen ehdotetaan 60 miljoonan lisäystä.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj;n ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n jakautuessa Arsenal maksaa valtiolle ja Valtion vakuusrahastolle yhteensä 2,6 miljardia markkaa alentamalla osakepääomaansa.

Kiinteistöomaisuutta jatkossa hoitavan Kapiteeli Oy:n osakepääoman korotukseen esitetään 600 miljoonaa markkaa ja yhtiön korolliseen pääomalainaan samoin 600 miljoonaa markkaa. Verotuottojen arvioidaan kasvavan lähes 1,8 miljardia markkaa aikaisemmin ennakoitua enemmän.

Lisäbudjettiesitys annetaan eduskunnalle keskiviikkona 28. toukokuuta.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE