Viikon varrelta - politiikkaa lyhyesti


Tulot kasvoivat eniten Etelä-Suomessa, vähiten Itä- ja Pohjois-Suomessa

Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla kertyi toissa vuonna eniten veronalaista tuloa tulonsaajaa kohti. Näissä maakunnissa tulot myös lisääntyivät eniten, käy ilmi Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilastosta.

Veronalaisia tuloja kertyi vuonna 1997 yhteensä 391 miljardia markkaa. Pääomatulot lisääntyivät selvästi ansiotuloja enemmän. Ne kasvoivat 42 prosenttia, kun ansiotulot kasvoivat 4 prosenttia. Kaikista tuloista pääomatuloja oli 6 prosenttia. Välittömiä veroja tulonsaajat maksoivat 101,1 miljardia markkaa.

Ahvenanmaalaisten tulot kasvoivat edellisvuodesta 8 ja uusmaalaisten 6 prosenttia, kun koko maassa tulojen lisäys oli 5 prosenttia. Vähiten tulot kasvoivat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tulojen lisäys jäi alle 4 prosentin Kainuussa, Lapissa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa.

Työtulojen osuus oli suurin Uudellamaalla (68 pros.) ja Itä-Uudellamaalla (65 pros.). Eläketulovaltaisimpia maakuntia olivat Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Kainuu ja Lappi, joissa asukkaiden tuloista runsas viidennes koostui eläkkeistä.

Yritystoiminnan ja maatalouden tulojen osuus oli suurin, 11 prosenttia, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Pääomatuloja saivat eniten ahvenanmaalaiset, 13 prosenttia kaikista tuloistaan. Vähiten, 4 prosenttia tuloistaan, niitä saivat Kainuun ja Lapin asukkaat. Näissä kahdessa maakunnassa työttömyysturvaetuuksien osuus tuloista oli suurin eli 9 prosenttia.


Mönkäre puolustaa laajaa tulosopimusta

Työministeri Sinikka Mönkäre (sd.) pitää laajaa tulosopimusta tärkeänä tavoitteena myös seuraavalla sopimuskierroksella niin palkansaajien kuin työnantajien kannalta. Ilman eri sektoreiden yhteistyötä ei hallituksen asettama työllisyystavoite voi toteutua, Mönkäre huomautti Puu- ja erityisalojen liiton seminaarissa Lahdessa torstaina.

Hän muistutti edellisten kahden tulopoliittisen kokonaisratkaisun turvanneen myönteisen talouskehityksen jatkon. Myös palkansaajien reaalisansiot ovat kohentuneet.

Nykyhallitus tavoittelee työllisyysasteen nostoa vähintään 68 prosenttiin.
- Tavoitteena se on kovempi kuin pelkkä työttömyyden vähentäminen, Mönkäre muistutti.

Työllisyysaste eli työssä olevien osuus työvoimasta on nyt noin 65 prosenttia.


Erlundin juttu valtakunnansyyttäjänvirastoon

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki on määrännyt valtionsyyttäjä Christer Lundströmin hoitamaan syyteharkinnan kansanedustaja Rainer Erlundin (r.) jutussa. Erlundin epäillään syyllistyneen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen.

Christer Lundström pyrkii saamaan syyteharkinnan valmiiksi mahdollisimman nopeasti, jo ennen kesälomia. Lundström ei ole saanut vielä kaikkia juttuun liittyviä asiakirjoja.

Viime viikolla tuli ilmi, että Erlundin puheluista alaikäiselle hankolaistytölle oli tehty ilmoitus poliisille. Myöhemmin selvisi, että Erlund oli vuonna 1983 tuomittu kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen yrityksestä lapsenryöstöön. Hän oli yrittänyt viedä 14-vuotiaan tammisaarelaistytön hotellihuoneeseen Helsinkiin valokuvattavaksi.

Ensimmäistä kauttaan istuva Erlund, 59, valittiin eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Hän on toistaiseksi luopunut edustajantehtävistään.


Niinistö sitoo pääomaveron korottamisen maltilliseen tupoon

Valtionvarainministeri Sauli Niinistö (kok.) niputtaa pääomaveron korotuksen 29 prosenttiin ansiotuloveron keventämiseen.

Keski-Suomen sanomalehtien haastatteleman Niinistön mukaan molemmista päätettäisiin vasta myöhemmin syksyllä jos työmarkkinoilla syntyy maltillinen ja kattava yleisratkaisu.

Hallitusohjelmassa päätettiin nostaa pääoma-, yhteisö-, ja korkotulojen verokanta 29 prosenttiin ensi vuodesta lukien koko vaalikaudeksi. Samalla sovittiin ansiotuloverojen alentamisesta.

- Jos kesän budjettiriiheen mennessä käy ilmi, ettei tulopolitiikasta tule mitään, on mietittävä, mitä ylipäänsä kyetään tekemään, Niinistö korostaa.

Niinistön mukaan lykkäys rauhoittaisi kesän neuvottelut valtion ensi vuoden talousarviosta.
- Budjettiriihessä pitäisi tehdä täysipainoinen budjetti. Jos sen jälkeen veroratkaisuilla kevennetään, pitäisi kevennykselle olla vastapaino, Pääomaverojen lisätuotto pitäisi ottaa vasta siinä yhteydessä huomioon, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan näin vältettäisiin tilanne, että budjettiriihessä päätettäisiin käyttää jo siinä vaiheessa pääomaverotuksen korotuksen tuotto.


Lundh: Keskitetty tupo vaatii kaikkien sopimusalojen mukaantulon

Metalliliiton puheenjohtaja Per-Erik Lundh (sd.) vaatii kaikkien keskeisten sopimusalojen mukaantuloa, jotta laaja tulopoliittinen ratkaisu voitaisiin tehdä. Lundhin mukaan keskusjärjestöjen on pikaisesti kartoitettava, onko keskitetyn sopimuksen teko mahdollista.

Metallityöväen liiton liittovaltuuston kevätkokouksessa puhunut Lundh asetti takarajaksi syys-lokakuun vaihteen, jolloin päätösten tulisi olla valmiina.
- Mikäli edellytykset eivät ole tuolloin selvillä, Metallityöväen liitto ryhtyy määrätietoisiin valmisteluihin liittokohtaisen sopimuksen synnyttämiseksi metallialalle, Lundh sanoi.

Lundhin mukaan keskitetyn ratkaisun aikaansaaminen olisi välttämätöntä vakaan ja työllisyyttä kohentavan politiikan jatkamiseksi.
- Alhainen inflaatio ja ja matalat korot ovat tuoneet kotitalouksille viime vaalikaudella paljon enemmän ostovoimaa kuin mitä korkeilla nimellispalkkakorotuksilla olisi pystytty aikaansaamaan, Lundh perusteli.

Metalliliitto on 167 000 jäsenellään SAK:n toiseksi suurin jäsenjärjestö. Kolme SAK:laista liittoa on ilmoittanut hakevansa seuraavalla työehtosopimuskierroksella sopimusalakohtaista ratkaisua. Paperiliitto (49 000 jäsentä), Kemianliitto 35 000) ja Sähköalojen ammattiliitto (30 000) ovat perustelleet kantojaan alakohtaisilla ongelmilla.

Neljäs liittokohtaisen ratkaisun kannattaja, STTK:lainen Teknisten liitto on ilmoittanut vielä seuraavansa tilanteen kehittymistä.


Kokoomus ei kannata viestintäjohtajaa eduskunnalle

Eduskunnalle esitetty uusi tiedotusjohtajan virka on saanut lisää vastustajia. Kokoomuksen eduskuntaryhmä torjui viran perustamisen tiistaina antamassaan lausunnossa.

Ryhmän mielestä eduskunnan tiedotuksessa on jo nyt riittävästi esimiestason virkoja ja mahdolliset lisätarpeet kohdistuvat lähinnä suorittavan portaan vahvistamiseen.

Uutta tiedotusjohtajan virkaa on ehdottanut eduskunnan tiedotustoiminnan uudistamista selvittänyt puhemies Riitta Uosukaisen (kok.) johtama työryhmä.

Työryhmän ehdotuksesta tähän mennessä lausuntonsa antaneet eduskuntaryhmät ovat suhtautuneet joko selvästi torjuen tai vähintäänkin varauksin uuden tiedotusjohtajan viran luomiseen.


Ahmavaara: EMU johtaa Eurooppa-tason tulopolitiikkaan

Työllisyyden parantaminen ja kilpailukyvyn kehittäminen vaativat EU:n yhteismarkkinoilla ennen pitkää tulopolitiikan kaltaisia rakenteita, katsoo SAK:n johtaja Pekka Ahmavaara (vas.).

Monissa EU-maissa on kansallisesti sovittu kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevia ratkaisuja, joilla on hillitty palkkakehitystä ja inflaatiota.

- Ay-liikkeen kannalta ne ovat kuitenkin johtamassa negatiiviseen palkkakilpailuun, kierteeseen, jossa kansallinen ay-liike toisensa perään sopii muita alemmista palkankorotuksista työllisyyden hoidon ja kansallisen edun nimissä, Ahmavaara totesi Eurooppalainen iltapäivä -tilaisuudessa tiistaina.

Avuksi tarvitaan palkkapolitiikan koordinointia. Varsinaisen Eurooppa-tason sopimustoiminnan Ahmavaara arvioi etenevän ala- ja sektorikohtaisesti. Neuvottelujen koordinoinnissa hän tukeutuisi Euroopan ammatilliseen yhteisjärjestöön EAY:hyn.

- Tilanne ja tavoite on tuttu Suomessakin: jos tes-neuvottelut käydään vain alakohtaisina, ratkaisujen solidaarisuus on heikko ja syntyy helposti nokituskierros, jossa kaikki ennen pitkää häviävät.


Oikeusasiamies: Opetusministeriö viivytteli scientologiasiassa

Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja arvostelee opetusministeriötä viivyttelystä scientologien hakemusasiassa. Ministeriö käsitteli Suomen Scientologiakirkon hakemusta uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin yli neljä vuotta. Hakemuksen hylkäämistä perusteltiin niukasti.

Oikeusasiamies korostaa, että ihmisten perusoikeuksiin välittömästi liittyvät asiat tulisi aina asettaa tärkeysjärjestyksessä etusijalle. Opetusministeriön tulisikin kohdentaa voimavaransa niin, että ainakin tällaiset asiat voitaisiin ratkaista kohtuullisessa ajassa.

Oikeusasiamiehen mielestä hänen toimivaltaansa ei kuulunut arvioida ministeriön päätöksen oikeellisuutta.

Oikeusasiamies ei siten ottanut kantaa siihen, olisiko Scientologiakirkon hakemus tullut hyväksyä vai ei. Lehtimajan mukaan ei ole mitään syytä epäillä, että ministeriö olisi käyttänyt harkintavaltaansa väärin.

Koonnut: IA
21.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE