Ulkomainen menestys ei auta AhtisaartaVerkkouutisten teettämän mielipidetiedustelun mukaan tasavallan presidentti Martti Ahtisaarella ei ainakaan toistaiseksi ole nostetta mahdollisen kansanliikkeen presidenttiehdokkaaksi. Mittaukseen haastateltiin lähes 1000 suomalaista, ja vain 16 prosenttia kansalaisista kannatti kansanliikettä Ahtisaaren uudelleen valitsemiseksi.


Ahtisaaren viimeaikaiset diplomatian saralla keräämät kannukset eivät tunnu vaikuttuvan kansaan, sillä kansanliikettä vastusti 71 prosenttia haastatelluista ja 13 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Puolueittain tarkasteltuna kaihoa Ahtisaaren ehdokkuuteen on vielä olemassa vasemmalla. SDP:n kannattajiksi ilmoittautuvista neljännes hyväksyisi Ahtisaaren kansanliikkeen ehdokkaaksi ja vasemmistoliittolaisistakin yli viidennes (22 %).

Sen sijaan kokoomuksen ja keskustan kannattajat ovat yhtä tylyjä, molempien kannattajista 80 % sanoo Ahtisaaren ehdokkuudelle "ei". Vihreistä ajatusta vastustaa peräti 85 %.

Ahtisaaren ehdokkuus näyttää olevan vanhemman ikäpolven ja eläkeläisten mieleen. 50-74 -vuotiasta haastatelluista Ahtisaaren kansanliikkeelle lämpeni 23 % vastaajista. Muissa ikäryhmissä kannatus oli vain 11-13 %. Tämä korreloinee melko pitkälle SDP:n kannattajakunnan ikärakenteen kanssa.

Kielteisimmin Ahtisaaren kansanliikkeeseen suhtautuivat toimihenkilöt, johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät (81 %).

Alueellisesti erot eivät olleet merkitseviä, joskin itäsuomalaisista 20 % näkisi mielellään Ahtisaaren vielä ehdolla. Alle 160 000 mk vuodessa ansaitsevista ehdokkuutta vastusti 67 % vastaajista ja yli 160 000 mk vuodessa ansaitsevista 78 %.

Ahtisaaren kansanliikkeen kannattaja näyttää näin olevan pienituloinen eläkkeellä oleva sosialidemokraatti Itä-Suomesta.

Tutkimuksessa kysyttiin: "Koska Martti Ahtisaari ei asettunut SDP:n esivaaliin, niin kannattaisitteko kansalaisliikkeen perustamista Ahtisaaren presidenttiehdokkuutta varten".

Taloustutkimus Oy haastatteli tutkimusta varten 930 henkilöä 18.-19.5. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.

ILKKA AHTOKIVI
20.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE